ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 4

Sexi Story in Punjabi 4
(ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 4)

ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਸੂਟ ਏਨਾਂ ਪਤਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਛਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਛਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਟੋਪਾ ਪੂਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਟੋਪਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਜਦੋ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੋਪਾ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਉ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੁੜਤਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਮੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੇ ਏਨੇ ਕੂਲੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਦੇਖੇ ਸੀ

ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਮੰਮੀ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ

ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਲੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲਾਪਨ ਲੰਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈ ਮੰਮੇ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਲੰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੰਮੇ ਚੂਸਦੇ ਚੂਸਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਚ ਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਸਭ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਛਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ ਕੱਟਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਉ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੰਮੀ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛਾਤੀ ਤੇ 5-5 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸੀ

ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਤਣੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੇ ਚਿੱਤੜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜੰਗਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੂਸ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਜੱਟੀ ਚ ਏਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਕ ਚੀਕ ਵੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਜੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਿਉ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਆ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੌਡੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਦਾਂ ਮੰਮੀ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਂ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਫੁੱਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਜੱਟੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਨੀ ਪਾਟਦੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟੋਪਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ

ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਪਰ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੱਟੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉੰ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਏਨਾਂ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋ ਤੇਲ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਨ ਪੁੱਤ ਚ ਏਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆ

ਮੈਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਚ ਤੇਲ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ 2-3 ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਾਫੀ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਨ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਘੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਚੋੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਲੰਨ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੋਇਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੋਪਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਦੀ ਥੋੜੀ ਖੁਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਨ 3-4 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਝੱਲ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁੁ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਧੱਕੀ ਏਨਾਂ ਕੁੁ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਦ ਲਾ

ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇ ਡਰੀ ਜਾਨੀ ਆਂ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੋਦ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੱਟੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਈ ਆ ਇਸ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨੀ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧੱਕ ਦੇਵਾ ਮੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੰਨ ਜੜ ਤੱਕ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਟੱਟੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਲੰਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੁਸਕੁੁਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਦ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਕ ਘੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੱਟੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੌਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਘੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁੁ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਿੱਤੜ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਘੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤੜ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਉ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਕੱਢ ਲੈ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 10-15 ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 8-9 ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਮ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਦ ਲਿਆ ਕਰੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਪਿਉ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਉਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿਉ ਦੀ ਯਾਦ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੁੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ sexi story in punjabi

2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਫੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਚਿਤੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ

10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਰਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਗਈ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਦੇ ਚੂਸਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਈ ਰਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਟੀ ਦੀ ਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਨਾਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾ-ਪੈਂਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ ਮੰਮੀ ਖੇਤ ਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਨੀ ਤੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ

ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ ਚੱਲਗੇ ਪਰ ਖੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ ਮੰਮੀ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਊਂਗਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 5

Leave a Comment