ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 5

Sexi Story in Punjabi 5
(ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 5)

ਮੈਂ ਆਜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਬੇੜ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਖੜੇ ਲੰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਮੰਮੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਪਤਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚੋ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸੂਟ ਵਿੱਚੋ ਮੰਮੇ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਬ੍ਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਦੇ ਆਂ ਉਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਦਵਾ ਦਊਂਗਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੂੰ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੂਗੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ

ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਆਂ ਖੇਤ ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਗੱਡੀ ਚ ਲੱਦੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਾਗੇ

ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਬਸ ਸੂਟ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹਾ ਲੈਣੇ ਆਂ ਏਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੁਸਕੁੁਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਤਾਂ ਤਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਮੰਮੀ ਵੀ ਖੁਲ ਕੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਬੁੱਲ ਚੂਸਦੇ ਚੂਸਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਆਪ ਹੀ ਕੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਕ ਰਾਤ ਚ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਪੂਰਾ ਧੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲ ਗਈ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ 8-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੰਨ ਪੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਲੰਨ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸੀਕਿਲ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਨੇ 2 ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕ ਸੂਟ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੀ ਆ

ਮੈਂ ਇਕ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਇਦ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਉੰਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ – ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ

ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਖੁਲ ਕੇ ਦੱਸ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ

ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਥੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40D ਬ੍ਰਾ ਫਿੱਟ ਆਊਗੀ ਵੈਸੇ ਭੈਣਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 6-7 ਡੱਬੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ sexi story in punjabi

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਏਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉੰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਖ੍ਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਦੀ ਆ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਾ ਦਿਖਾਉ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਉ ਮੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਉ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ 1 ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਦਿਉ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਂ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਉਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੋਊ ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਲੈਣ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੈਂਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 2-3 ਪੈਂਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਪੈਂਟੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਸੀ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀਟ ਕਰੀਮ ਤੇ ਇਕ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ

ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਿਉੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਮੇ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੇਹਲੇ ਹੀ ਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਬ੍ਰਾ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੰਮੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਮੇ ਬ੍ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ

ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪੈਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟੀ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਤੜ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਂਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੱਤੜ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਂਟੀ ਚੋਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਂ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਉ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੰਮੀ ਤਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਆਇਆ

ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਸਭ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਫੁੱਦੀ ਇਕ ਦਮ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਮੰਮੀ ਆਪ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਨਜਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬਸ 5-6 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਊ ਫੇਰ ਦੇਖੀਂ ਫੁੱਦੀ ਕਿਵੇ ਚਮਕਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲੇਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਲੇਡ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਕੱਟ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋ ਬਲੇਡ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫੁੱਦੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਪੂਰੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ

ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਉ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਲਈ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਜਾ ਵੇ ਕੰਜਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਜਾਕ ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਇਹ ਦੱਸ ਫੁੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ

ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨਾਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਬਦਲੀਂ ਕੱਛਾਂ ਚ ਵਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਛਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੱਛਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉਨੀਆ ਹੀ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਛਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ sexi story in punjabi

ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਫ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜੀਭ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਲੰਨ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਚੂਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਮੰਮੇ ਫੇਰ ਚੁੰਘ ਲਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਜਾ ਫੇਰ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਨਿਰੋਧ ਚੜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾ ਨਿਰੋਧ ਲਿਆਉਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲਿਆ ਦਊਂਗਾ

ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਿਰੋਧ ਲੈ ਆਈਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਕੌਲਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਘੱਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਘੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਪੁੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀ ਨਜਾਰਾ ਆਉਂਦਾ

ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਕ ਘੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ ਫੁੱਦੀ ਚੋਦਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਉੱਛਲ ਉੱਛਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਝੜਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ 10-12 ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਮੈਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਲੰਨ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਮੰਮੀ ਸੁੱਤੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉੰ ਸੌਂ ਗਏ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਫੇਰ ਜਲਦੀ ਖੜਾ ਹੋਊ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਦ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਨੇ ਨੂੰ ਤਾਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਉ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ

ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਈ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਤਾਈ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ

ਇਹ ਸੂਟ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 1

Leave a Comment