ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 3

Sexi Story in Punjabi 3
(ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 3)

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੰਮੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੂਪੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟੋਪੇ ਤੇ 4-5 ਚੂਪੇ ਲਾਏ sexi story in punjabi

ਫੇਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰੀ ਵਿਚ ਦੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਖੀਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਖੀਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਖੀਰਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇਲ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖੀਰਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਚੋੜੀ ਕਰ ਕੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ sexi story in punjabi

ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੀਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੀਰਾ ਫਚਚਚਚਚ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹ ਨਜਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤੜ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੀਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੀਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੀਰਾ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਫੱਸ ਫੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਸੈਕਸੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 3-4 ਘੱਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ sexi story in punjabi

ਉਹਨੇ ਖੀਰਾ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸੂਟ ਕਾਫੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ sexi story in punjabi

ਜਦੋ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਨ ਚੂਸਣਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਰੋਜ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਚੂਸਣਾ ਕਿਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ sexi story in punjabi

ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਚਾਲੂ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗ ਲੰਨ ਚੂਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਨ ਚੂਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੋਊ ਪਰ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ 1500 ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ sexi story in punjabi

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਬੰਧ ਨੀ ਬਣਾ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਨਾਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਏਨਾਂ ਵਧੀਆ ਲੰਨ ਚੂਸਣਾ ਕਿਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਚੁਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ sexi story in punjabi

2 ਘੰਟੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਘਰ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਈ ਜਾਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਪੇ ਲਵਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੁਹੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਂ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਆਂ ਮੈਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੁਖ ਨੀ ਦੇਖਿਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੰਦੇ ਗੰਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਊਂਗਾ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਊਂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਮੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚੂਪਣ ਲਈ ਇਕ ਗੰਨਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀ sexi story in punjabi

ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਮੰਮੀ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੋ ਗੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਚੂਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੂਪਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਮੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਹ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਚੂਪ ਲਾ ਲੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਇਦ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਮੀ ਚੂਪੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾਊ ਮੰਮੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਪ ਲਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਗੰਨਾ ਨੀ ਲੰਨ ਆ ਮੰਮੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲੰਨ ਕਹਿ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂ ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ ਜਦੋ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ sexi story in punjabi

ਲੰਨ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਲੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੂਟ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੰਮੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਕੁੜਤਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਰ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥੱਲਿਉ ਪੈਂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ sexi story in punjabi

ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪੱਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਏਹੀ ਚੁਹੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੰਮੀ ਫੁੱਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਨ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਖ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖਣ ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੁਰੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਲ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਈ ਸੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੋੜੀ ਕਰ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਚੋੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ sexi story in punjabi

ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਦੀ ਫਚਚ ਫਚਚ ਕਰਦੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਇਦ ਮੰਮੀ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੋਣ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਫੁੱਦੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਭ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੜ ਸਕੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਉਂਗਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਦੋਂ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੁੰਨੀ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੁੱਦੀ ਏਨੀ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਆ ਮੈਂ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲੂ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਨਹੀ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਐਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਚ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਆਪ ਹੀ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੰਮੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਵੇ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣਾ ਚੁਹੰਦੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਦੇ ਆਂ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੋ ਹੱਟ ਜਾਊ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਸੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਖੁਲ ਕੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਮੀ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਆਹ ਕੰਮ ਏਥੇ ਨੀ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈ ਏਥੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਥੇ ਸਵਾਦ ਨੀ ਆਉਣਾ ਏਥੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਚੂਪੇ ਲਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ 5 ਮਿੰਟ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਗਈ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਗੱਡੀ ਚ ਲੱਦ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਿਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕੱਛੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਲੰਨ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਡੋਮ ਲੈ ਆ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਈ 19-21 ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਊਂਗਾ ਮੰਮੀ ਕੰਡੋਮ ਲਾਉਣ ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕੰਡੋਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਊ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਡੋਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ sexi story in punjabi

ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਵੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 4

Leave a Comment