ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 2

Sexi Story in Punjabi 2
(ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 2)

ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਦੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪਈ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜਤਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ ਕੁੜਤਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੱਤੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ sexi story in punjabi

ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਵਾੜ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 10-15 ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਛਾ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਸਕਣ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਗਿੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਾ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਸਵਾਦ ਏਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਕਰੀਮ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖੀਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੀਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ sexi story in punjabi

ਖੀਰਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਖੀਰਾ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ sexi story in punjabi

ਫੇਰ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਹਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਹੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ sexi story in punjabi

ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਲ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਮੰਮੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਾਫੀ ਖੁਲ ਗਈ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਖੇਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਖੀਰੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਆਹ ਖੀਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਖੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਖੀਰਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉੰ ਨੀ ਮੰਮੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਖੀਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਬਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਊ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ ਮੰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੇਂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ sexi story in punjabi

ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕਲੇ ਕੱਛੇ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਸੀ ਸ਼ਇਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਤਲੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤੜ ਕਰ ਕੇ ਪੈ ਗਈ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਛਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਚੋੜੇ ਕਰ ਕੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੇਠ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਨਰਮ ਤੇ ਕੂਲਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਢਿੱਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰਮ ਨਰਮ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੇਠ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਥ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਦੱਬ ਦਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਘੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਨ ਦਾ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ sexi story in punjabi

ਪਰ ਘੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚੋ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ sexi story in punjabi

ਸਲਵਾਰ ਪਾਟਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਚਿੱਤੜ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਹੀ ਮੈਂ ਘੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਊ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਇਦ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੋਨੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚੁਹੰਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਟੋਪਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਬਾਕੀ ਲੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਟੋਪਾ ਫੁੱਦੀ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ sexi story in punjabi

ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਪਰ ਖੂਨ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਟੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨਜਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚੁਹੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੁੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ
ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊ ਮੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਲਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁੁ ਟਾਈਮ ਬੱਚੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੀ ਜਾ ਵੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਿਉ ਦਾ ਖੀਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਖੁਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ
ਮੰਮੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਉ ਦੀ ਯਾਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ
ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੰਮੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ sexi story in punjabi

ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ ਨੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਬਣਜਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚੁਹੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਬੋਲੂ ਮੰਮੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਚੁਹੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਪਈ ਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਗ ਪਿਆ sexi story in punjabi

ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੂ ਮੈਂ ਨਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਿਚਕ ਗਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੰਢ ਪਿਚਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੰਢ ਕਿਥੋਂ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਨੀ ਖੁਲ ਰਹੀ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਜਦੋ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਢ ਪਿਚਕੀ ਪਈ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲਣੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲਣੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਗੰਢ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀ ਪਊ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਵਾਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਲ ਜਾਊ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਚਕੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਤੜ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਟ ਬਹੁਤ ਕੂਲੇ ਸੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ sexi story in punjabi

ਚਿੱਤੜ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਘੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਨਾ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂ
ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਏਨਾਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਜਾਨੀ ਆਂ ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੂੰ ਮੰਮੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂ ਮੰਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੂ ਮੰਮੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਚਿੱਤੜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 4-5 ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤੜ ਤੇ ਪੱਟ ਲਿੱਬੜ ਗਏ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਪੂਰੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਏ ਰਹੇ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਨ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖੇ ਸੀ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਉ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਹੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਟੋਪਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਟੋਪਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ sexi story in punjabi

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦਿੱਖ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚੁਹੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਮੰਮੀ ਚਿੱਤੜ ਤੇ ਪੱਟ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਦੂਸਰੀ ਸਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ sexi story in punjabi

ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 3

Leave a Comment