ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 13

Punjabi Sex Stories 13
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 13)

ਸਿਮਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਤੇ ਯਾਰੀ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੱਘਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਮੱਘਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੀਏਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤੜ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਮਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੱਘਰ ਤੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਐ

ਅਮਨ ਹੋਰ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੱਘਰ ਚੱਲ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਸ਼ਤੀਪੁਣੇ ਦਾ ਜਲਵਾ ਅਮਨ-ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ punjabi sex stories

ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੜਕੇ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਹੇਠੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਮੱਘਰ ਉਸ ਦੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਟ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਨ ਅੱਜ ਮੱਘਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੱਘਰ ਬੰਬ ਆ ਪਰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਨਾਮ ਆ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮੱਘਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਮੱਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਲੰਨ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਘਰ ਅਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ ਮੱਘਰ ਰੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੱਘਰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਮੱਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਚ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਘਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ

ਅਮਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੱਘਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਮਨ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਸਕਦੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲਿਉ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ ਮੱਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰਾਂਗੇ

ਅਮਨ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਮੱਘਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਚੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਮੱਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਮਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੱਘਰ ਦਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੂੰਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਘਰ ਦਾ ਲੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਗੂ ਦੇ ਲੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਮਨ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਨੇ ਚੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਅਮਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ

ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਨ ਦੇ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਲੰਨ ਚੂਪ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਈ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲਵੀ

ਮੱਘਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਮਨ ਉਸ ਦੇ ਟੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਟੱਟੇ ਪੂਰੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਦੇ ਟੱਟੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਪੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਮਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਚੂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਘਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤੀਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ

ਅਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇਸੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਅਮਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਆ ਮੱਘਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੇਗਾ ਆ ਫਿਰ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਮੱਘਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਮੱਘਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਮਨ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੱਘਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬੁੱਲ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਘਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਮੱਘਰ ਦਾ ਲੰਨ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਘਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਅਮਨ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਅਮਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀਭ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗੀ

ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਨ ਦੇ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਮਨ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਮਨ ਆਹ ਹਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਨ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਵੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ

ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਚਖਾ ਦੇ ਅਮਨ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੱਘਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੱਘਰ ਜੀਭ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਚੱਟ ਲਓ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਰਿਸਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੱਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਮੱਘਰ ਆਜਾ ਗਸ਼ਤੀਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਅਮਨ ਲਉ ਹਜ਼ੂਰ

ਅਮਨ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੱਘਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ punjabi sex stories

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 14

Leave a Comment