ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 14

Punjabi Sex Stories 14
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 14)

ਮੱਘਰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਨ ਊ ਆਹ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੂੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ ਅਮਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਰਸ ਮੱਘਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਮੱਘਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਮੱਘਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਕੁੱਝ ਟਾਈਮ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਕੇ ਝੁਕ ਗਈ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਲਉ ਵਾੜ ਦਿਉ ਹੁਣ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੱਖਣੀ ਪਈ ਆ ਅਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰੂ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੱਘਰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਆ

ਮੱਘਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ
ਅਮਨ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੱਘਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੱਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਅਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਉ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਨ ਨਾ ਕੱਢਿਉ
ਅਮਨ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੱਘਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ

ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਨ ਨਾ ਨਿੱਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਯਾਰ ਪਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਪਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇਂ ਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਆ ਮੱਘਰ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਪਾਲਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾਂ ਏ ਮੱਘਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮੱਘਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਮਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੱਘਰ ਹਾਏ ਊ ਹੂ ਸੀ ਸੀ ਮੱਘਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਂ ਤਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ

ਮੱਘਰ ਲੈਣ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਰੁਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ
ਪਾਲੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਪੱਟੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਝੁਕਣ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਘਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ

ਅਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ ਅਮਨ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦੇ ਅਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮੱਘਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗਸ਼ਤੀਏ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਅਮਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਸ਼ਤੀ ਕੁੱਤੀ ਰੰਨ ਕੰਜ਼ਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੱਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਰੰਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਅਮਨ ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੁੱਤੀ ਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਅਮਨ ਹਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਏ ਅਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਰਸ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਮੱਘਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਅਮਨ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ

ਅਮਨ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਸੂਰਜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੱਘਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਚੱਲ ਕੁੱਤੀਏ ਰੰਨੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੱਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਇੰਝ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਮੱਘਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ

ਅਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਣ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੱਘਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਇੰਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ-ਰੰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਈ
ਮੱਘਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੁੱਤੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ
ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ
ਮੱਘਰ ਦਾ ਲੰਨ ਵੀਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ

ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਵੀਰਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਘਰ ਦਾ ਲੰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਨ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਈ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮੱਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲੈਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੱਘਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੱਘਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੱਘਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਆ ਰੁਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ ਅਮਨ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੱਘਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਫੜ ਲਈ punjabi sex stories

ਮੱਘਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੱਘਰ ਅਮਨ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੱਘਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਅਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ

ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਘਰ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਮਨ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ punjabi sex stories

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 15

Leave a Comment