ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 12

Punjabi Sex Stories 12
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 12)

ਸਿਮਰ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ ਰਾਜੂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇ ਫੜਾਗਾ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਘਾ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ਫਿਰ ਪੱਟ ਲਵੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੀਂ

ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਲੰਨ ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਤਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਵੇ ਮੈਂ ਗਈ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸਿਮਰ ਰੁਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਲੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਰਾਜੂ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੂ ਦਾ ਲੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਰਾਜੂ ਸਿਮਰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਹੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਸਿਮਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ

ਰਾਜੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਿਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਢੀ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ punjabi sex stories

ਉਹ ਲੰਨ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵੀਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸਿਮਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਣਾ ਰਾਜੂ ਏਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਕੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਉਨੇ ਦਿਨ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ

ਰਾਜੂ ਸਿਮਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਸਿਮਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਕੱਛੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਮਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਮਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ

ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਅਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲੈ ਸਿਮਰ ਜੱਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੇਸੇ ਤੂੰ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਿਮਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ

ਅਮਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਮਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਅਮਨ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਫੜਾਉਣ ਆ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਤੂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਜੂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਿਮਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰੁਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਮਰ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ

ਰਾਜੂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਵੇਖ ਦਾ ਲਾ ਚੁੰਘ ਕੇ ਦੇ ਨਿੱਕਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਦਾ punjabi sex stories

ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੂ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਮੰਮਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਿਮਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਾਜੂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤੀਵੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੀਵੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਲੰਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿਮਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ

ਸਿਮਰ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਸਿਮਰ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅਮਨ ਕੋਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਫੁਟਬਾਲ ਉੱਛਲ ਰਹੇ ਸਨ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਪਰ ਤੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ ਸਿਮਰ ਉਹ ਰਾਜੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ

ਅਮਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਅਮਨ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਮਰ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਈ

ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਘਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਕੋਲੋ ਦੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਮੱਘਰ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਕੁੱਝ ਟਾਈਮ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਈ ਮੱਘਰ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਿਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੱਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਪਏ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੀਂ

ਸਿਮਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੱਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਪਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਉਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਘਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਵੀ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ

ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਘਰ ਖੜਾ ਦਿੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਮੱਘਰ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣੀਏਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ punjabi sex stories

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 13

Leave a Comment