ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 11

Punjabi Sex Stories 11
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 11)

ਰਾਜੂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਹੱਸ ਪਈ ਸਿਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਅਨਾੜੀ ਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਾਜੂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੂ ਆ ਸਿਮਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਜੂ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ

ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਮੰਮੇ ਦੀ ਡੋਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੰਮਾ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਮਾ ਚੁੰਘਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਹੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੋਂ ਨਾ ਵੇਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਸਿਮਰ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਹੇਗਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਜੂ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆਂ ਆ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ punjabi sex stories

ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਿਮਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਰਾਜੂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣੋਗੇ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ

ਰਾਜੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਾਜੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਮਰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹੀਂ ਰਾਜੂ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹਾਉਣਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾ ਰਾਜੂ ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਾਜੂ ਦਾ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ

ਰਾਜੂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਰਾਜੂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲੰਨ 4.5 ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸੋ ਕਿ ਤਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਮਰ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੱਛੀ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸਿਮਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਮੰਮੀ
ਰਾਜੂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਆ

ਸਿਮਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਂ ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਿਮਰ ਤੇਰੀ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾ
ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਊਂਗਾ ਸਿਮਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਲੰਨ ਤੇ ਝੂੰਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਰਾਜੂ ਕਦੇ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਤੇ ਮੈਲ ਵੀ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਮਰ ਉਸ ਤੇ ਡੋਡੇ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ

ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਲੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਲੰਨ ਚੂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੂ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਸਿਮਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਚੱਟ ਲਾ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਵੇ ਚੱਟ ਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਰ ਕਰ ਦਾ ਰੀਝ ਪੂਰੀ

ਰਾਜੂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਝੂੰਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜੀਭ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਤਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ punjabi sex stories

ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਨਾ ਲਿਆ ਰਾਜੂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਰਾਜੂ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਮੰਮੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ

ਰਾਜੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਸਿਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ punjabi sex stories

ਰਾਜੂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਭਰ ਲਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਬਸ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਦਾ ਬੀਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲਵੀਂ ਰਾਜੂ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ ਸਿਮਰ ਹੱਸ ਪਈ

ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਰੋਜ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੂ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਿਮਰ ਲੈਣ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਨ ਦੇ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ

ਸਿਮਰ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਿਮਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਾਜੂ ਮੰਮੀ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ

ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਂ ਫਿਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਨ ਫਸਾ ਦੇ ਰਾਜੂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਮਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ

ਰਾਜੂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮੰਮੀ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਮਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਾਜੂ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਸਿਮਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ punjabi sex stories

ਰਾਜੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ

ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਦੇਵਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਾ ਲਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੀ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਿਮਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਰਾਜੂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਮਰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 12

Leave a Comment