ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 3

Punjabi Sex Stori 3
(ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 3)

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 3 punjabi sex stori ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਪੜੋਗੇ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈਪੀ ਨੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਹੱਥ ਨਾਂ ਲਉ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਆ ਫੁੱਦੀ ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਪਚ ਪਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ punjabi sex story

ਸਾਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਮੰਮੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਪੀ ਕਾਮੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੈਪੀ ਦੀ ਏਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ punjabi sex stories

ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਪੀ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੋ ਕੋਲੋ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾ ਸਿੱਧੀਆ ਕਰਕੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈਪੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ punjabi sex story com

ਹੈਪੀ ਬਸ 10 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈਪੀ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲੰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਏ ਨੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਸੀਸੀਅਅ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲਦੀ ਪਈ ਆ ਹੈਪੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੂਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੁੰਡ ਆ ਹਾਏ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਬੁੰਡ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨੀ ਹਬਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁੰਡ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੇ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਸਮਝੂਗਾ ਕੇ ਜੁਗਾੜ ਆ ਏ ਤਾਂ ਪਰ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਹੈਪੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ latest punjabi sex story

ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈਪੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਏਡੀ ਰੰਨ ਪੱਟ ਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ new punjabi sex story

ਹੈਪੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਗਾਡਰ ਆ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੰਢਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਸੱਚੀ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਪੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚਲੇ ਤੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਨ ਚੂਪਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਗੀਆ punjabi sex story

ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨੀ ਸਮਝ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਵੇਖੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼
ਹੈਪੀ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ
ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ
ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਜਾਨ ਜਰੂਰ
ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਤੇਰਾ ਜਵਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਮਣੇ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾ ਦੋ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚੁਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਪੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਨ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਬਸ ਚੱਲੀ ਆ
ਹੈਪੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ
ਹੈਪੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ
ਮੈਂ ਨਈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ
ਹੈਪੀ ਰੁਕ ਜਾ ਪਲੀਜ਼
ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੈਪੀ ਅਜੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ punjabi sex story

ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇਰਾ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਆ ਏਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਨੀ ਕੇ ਝੋਟਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੱਟੀ ਨੀ ਡਰਦੀ ਹੈਪੀ ਕੋਈ ਨੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕੋਣ ਭੱਜਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਦਾ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਲੰਨ ਅਜੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲੰਨ ਚੂਸਿਆ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex stori

ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਆਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਟੋਅ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਚੂਸੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਲ ਤੇ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ ਜੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਹੈਪੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ punjabi sex story com

ਹੈਪੀ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਆ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਲਾਂ ਸਾਲਿਆ ਹੈਪੀ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ ਚੋਦਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਰਗੀ ਅੱਜ ਤੇ punjabi sex story

10-15 ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਬੋਲਿਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਹਾਏ ਮਰਗੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਛੱਡਵੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪੀੜ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵਿਹਾਈ ਰੰਨ ਦੀ ਆਹੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਮੂਤਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਏਦੇ ਸਾਮਣੇ ਵਿਹਾਈ ਰੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂਤਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਝੜ ਗਈ ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਹੁਣ ਚਾਂ‌ ਚਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਪੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਚੋਦ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਕਰੂਗੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਤੇ ਆਊਗਾ punjabi sex story

ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀ ਸੁਣੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿੱਕਲੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਹੈਪੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ 30-40 ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਚੀਸਾਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਠੀਕ ਜਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਹੈਪੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਗਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਜਾਈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਗੀ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਦਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਆ punjabi sex story

ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਪੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੇ ਹੈਪੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਫੁੱਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex story com

ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਦ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈਪੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਜਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਰਦ ਚ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਈ ਤੇ ਹੈਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਕ ਨੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ new punjabi sex story

ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਉ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਰਮਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਹਾਏ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆਆਆਆ ਛੱਡ ਦੇਅਅਅ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ 6-7 ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਰ ਆ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ latest punjabi sex story

ਮੈਂ ਕਦੋ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ
ਹੈਪੀ ਜਾਨ ਵੇਟ 25-30 ਮਿੰਟ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ
ਹੈਪੀ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨ
ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬੱਸ ਕਰ
ਹੈਪੀ ਅਜੇ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਠੋਕਨੀ ਆ
ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇ
ਹੈਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਦੀ ਦਰਦ ਕਰੂ ਤੇ ਮਰਜੇਂਗੀ
ਮੈਂ ਮਰਗੀ ਹੈਪੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਤਰਸ ਖਾ punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਹੱਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਵਾਕ ਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦਰਦ ਕਰੂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟੀ ਨੀ ਦੱਬਦੀ ਨਾਲੇ ਥੱਲੋ ਨੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਬੜ ਵਾਂਗੂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਮਨ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਝੋਟਾ ਏ ਤੂੰ ਝੋਟਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ punjabi sex story

ਪਰ ਸੋਰੀ ਜਾਨ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਊਗਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ
ਹੈਪੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਨ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ
ਹੈਪੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ?
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਏ punjabi sex story

ਹੈਪੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਚ ਕਰਲਾਂ ਲੱਤਾ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ
ਹੈਪੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾ ਸਿੱਧੀ
ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨੀ ਅਜੇ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ
ਹੈਪੀ ਸੋਰੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਵੀ ਨੀ ਲਿਆ ਅਜੇ ਕੇ
ਹੈਪੀ ਜਾਨ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਉ ਮੇਰਾ
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ
ਹੈਪੀ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਹੈਪੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੂੰ
ਹੈਪੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੰਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫੁੱਦੀ ਚ ਗਿਆ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਚ ਪਚ ਪਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰ
ਹੈਪੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੈਪੀ ਗੁੱਸਾ ਨੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜਰੂਰੀ ਆ
ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਆ ਸਰੀਰ ਚ ਉ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਹੁਣ
ਹੈਪੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਰੰਨ ਬੜੀ ਕੈਮ ਆ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ punjabi sex story

ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਪੀ ਬੋਲਦਾ ਘੋੜੀ ਬਣ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਪੀ ਜਾਨ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਏ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਮੇਰੀ punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਬੋਲਤਾ ਤੂੰ ਬੁੰਡ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੰਮੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸਮਝੀ ਨੀ ਯਾਰ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁੰਡ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਲੰਨ ਲੈਣ ਦਾ new punjabi sex story

ਹਾਏ ਹੈਪੀ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਾਨ ਨੀ ਬਚੀ ਸਰੀਰ ਚ ਪਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੈਂ ਨਈਂ ਨਈਂ ਬੁੰਡ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈਪੀ ਮੰਨਜਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਉਗੀ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਪੀ ਨੇ ਬੁੰਡ ਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰ ਜੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਪੀ ਡਰ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਨ ਪਾਵਾ ਬੁੰਡ ਚ ਏ ਖੁੱਲੀ ਫੁੱਦੀ ਥੋੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋ punjabi sex story

ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈਪੀ ਸੋਰੀ ਜਾਨ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਪੀ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਸ ਬੋਲਦਾ 5-10 ਮਿੰਟਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਬੱਸ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਪੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲਿਆ punjabi sex stories

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 4

Leave a Comment