ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 4

Punjabi Sex Stori 4
(ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 4)

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 4 punjabi sex stori ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਪੜੋਗੇ ਹੈਪੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਹਹਹ ਸਸਸ ਬੁੰਡ ਦੀ ਪੀੜ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਉਏ ਹੈਪੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਪੀੜ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ

ਹਾਏ ਹੈਪੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ ਕਮਰੇ ਚ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਮਾਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪੱਚ ਪੱਚ ਪੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਗੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੜ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਏ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਪੀ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜ ਤੋ 15-20 ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹੈਪੀ ਸਬਰ ਕਰ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਸਬਰ ਈ ਆ ਮਸਤ ਝੋਟਾ ਖਲਾਰੇ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਟਦਾ ਦਾ ਏ ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex story com

ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਨੇ ਹੀ ਬੁਝਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੋਥੀ ਵਾਰ ਹੈਪੀ 3:35 ਤੇ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉੰਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ 4:50 ਵੱਜੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡ

ਹੈਪੀ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਜੱਟੀ ਦੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਚੋਦ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਦੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਰਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਘੱਟ ਦਰਦ ਜਿਆਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੀ ਪਤਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੇ

ਹੈਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈਪੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੰਨ ਨੀ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਮਸਾ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਜੀਜੂ ਤੇ ਦੀਦੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਨ sex punjabi story

ਹੈਪੀ ਜਾਨ ਲਵ ਯੂ ਆ
ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਦੋਹਰੀ ਕਰਤੀ ਵੱਡਾ ਲਵ ਯੂ ਦਾ
ਹੈਪੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਆਜੀ ਕਰੀ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕੱਢਵਾਈ
ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ
ਹੈਪੀ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਏਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਕ ਨੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਵੀ ਤੋੜਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ punjabi sex story

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦਮ ਆ ਤੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ?
ਹੈਪੀ ਹਿਸਾਬ ਨੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ
ਹੈਪੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਝ ਹੋਣੀ ਬੁੰਡ ਦੇਣ ਦੀ
ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਏ

ਹੈਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਜਾਨ
ਹੈਪੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਂ ਤੂੰ
ਮੈਂ ਮਤਲਬ
ਹੈਪੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੋਕਣਾ ਤੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਅੱਛਾ
ਹੈਪੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬਸ ਕਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਹੁਣੇ ਦਸ ਦੇਵਾ ਬਸ ਜਦੋ ਤੈਨੂੰ ਲੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਈ ਬੱਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ new punjabi sex story

ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਦੂਗਾ
ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੈਂ
ਹੈਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਜਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਉ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਆ ਕੰਜਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex story com

ਹੈਪੀ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਵਾਕ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਲਜਾ ਟਲਜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਵਾ
ਹੈਪੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਾਮ ਬੜਾ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ
ਮੈਂ ਸੰਗਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ
ਹੈਪੀ ਤੁਰਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਜਾਨ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਨੀ ਵੀ ਨੀ ਔਖੀ ਮੈਂ
ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੀ ਆ
ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ punjabi sex stories

ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈਪੀ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਈ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿੱਕਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਪੀ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਦੀਦੀ ਅਰਾਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ punjabi sex story

ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਿਰਫ 10-12 ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਆਈ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ punjabi sex stori

ਹੈਪੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ
ਮੈਂ ਨਈਂ
ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇਕ ਮੱਖਣ 8.5 ਇੰਚ ਦਾ ਲੰਨ ਆ ਮੋਟਾ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਸ?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ? punjabi sex story com

ਮੇਰਾ 6 ਇੰਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਏ ਦਸ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਲੰਨ ਆ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾੜਨੀ ਸੀ punjabi sex story

ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਹੈਪੀ ਮੱਖਣ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਾ ਏ ਜਮਾ ਰਹਿਮ ਨੀ ਕਰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਏ ਹਰਮਨ ਮੱਖਣ ਥੱਲੇ ਟੋਪ ਦੀ ਗਸਤੀ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚ ਮੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੁੱਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਫੁੱਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ punjabi sex stories

ਪਾਗਲ ਆ ਉ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਲੰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਗਸਤੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆ punjabi sex story

ਮੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਅਜੀਬ ਜਾ ਲੱਗਾ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਲੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਪਰ ਹੈਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਦੀ ਏਡੇ ਲੰਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਉੱਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਮੇਮਾ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਾ ਏ ਮੱਖਣ punjabi sex story com

ਹੈਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਸ ਮੱਖਣ ਸਾਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚਦੀ ਏਡਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁੁ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਨਾਲੇ ਸੋਚਦੀ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫੁੱਦੀ ਚ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕ ਪੋਰਨ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਨ ਵੱਡਾ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ punjabi sex story

ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਲੰਨ ਵੀ ਚੱਖ ਲਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਹੈਪੀ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਵਾ ਇਹ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਕਿਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵੈਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੈਣੇ
ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੱਖਣ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਏਡੇ ਲੰਨ ਨਾਲ punjabi sex story

ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੰਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਵੱਡਾ ਵਾ?
ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲ ਨੀ ਕਈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚ ਏਡਾ ਲੰਨ ਔਡਾ ਲੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛਵਾਰੇ ਜਿੱਡਾ ਲੰਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ punjabi sex stories

ਹੈਪੀ ਤੂੰ ਛਵਾਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕਿਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ
ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦਸ ਮੱਖਣ ਦਾ ਲੰਨ ਵੱਡਾ?
ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠਿਆ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਏ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਪਾੜ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਅੱਛਾ punjabi sex story

ਹੈਪੀ ਤੈਨੂੰ ਜਕੀਨ ਨੀ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵਾ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਲੰਨ
ਹੈਪੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਲੰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਣੀ
ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ

ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸੋਚਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂਵੀ ਉਸ ਲਈ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਹੈਪੀ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਲੰਨ ਚਾਹੀਦਾ 

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ 5

Leave a Comment