ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 4

Punjabi Language Sex Stories 4
(ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 4)

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਾਮੀ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮਾਮੀ ਪਹਿਲਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਈ punjabi language sex stories

ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬੈੱਡ ਮਾਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਆਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ punjabi sex story

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂਧਾ ਪੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋ ਮਾਮੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ

ਮਾਮੀ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕਦਮ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਦੇਖ ਲਉ ਟਿਕ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਚੋ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ punjabi sex stories

ਮਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਮਾਮੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਸੀ
ਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਚੱਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਮਾਮੀ ਜਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਚੋਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਤੇ ਧੋਣ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ

ਮਾਮੀ ਅੰਦਰ ਕਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਡਰਦਾ ਮਾਮੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤੜ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਮਾਮੀ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤੜ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਆ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਹਾਏ ਤੇ ਮੋਰੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁਲਾ ਵਾਲੀ ਫੁੱਦੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ punjabi language sex stories

ਮਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਅੰਦਰ ਕਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਵੱਢਾ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਾ ਮਾਮੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਾ ਮਾਮੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗੰਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਪਾਵਾ ਮੂੰਹ ਚ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਮਾਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ

ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਨੀ ਚੁੰਘਣਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਵਾ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ punjabi sex story

ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਵਾ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਉ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਨੀ ਹੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਚੱਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਹਵਾ ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਲੰਨ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਚ ਸਲਵਾਰ ਸਣੇ ਖੁੰਭ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵਿਛੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਮਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਐਵੇ ਨੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ

ਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਰੁੱਘ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਚ ਬੁੰਡ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ new punjabi sex story

ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਟਿਕਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ

ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਉਠੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਖੇਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ punjabi language sex stories

ਮਾਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਚੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਟ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਠਰਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਜਾਮਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਮਾਮੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀ ਕੌਣ
ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਤੀਆ
ਮਾਮੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਉ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਉ
ਮਾਮੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੀ ਥਿਰਕਣ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ punjabi sex story

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਉਹਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਮਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਮਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ punjabi sex stories

ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਆਇਉ ਖੇਤ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ

ਮਾਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਕੈਪਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਪੀੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਕੈਪਰੀ ਚ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਪੌਂਚੇ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੋਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ

ਜਦੋ ਮਾਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੀ punjabi language sex stories

ਮਾਮੀ ਆ ਦੇਖਲਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮਾਮੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਰੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਲਾ ਮੈਂ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਪੌਂਚੇ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮਾਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮੀ ਜਾਉਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਮੀ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾਰਾ
ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਮਾਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਆ ਕੈਪਰੀ ਜਹੀ ਲਾਹ ਦਿੰਨਾ

ਮਾਮੀ ਲਾਹ ਦੇ ਉ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ
ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹ ਦੋ
ਮਾਮੀ ਕੀ
ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ

ਮਾਮੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਲਾਹਾ ਇਕ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹ ਦੇ ਨਾ ਮਾਮੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ ਐਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਾ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਕੇ new punjabi sex story

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 5

Leave a Comment