ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 5

Punjabi Language Sex Stories 5
(ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 5)

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਰ ਪੀੜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi language sex stories

ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਟਿੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੀ ਤਰੇੜ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਚ ਵੜ ਗਈ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

ਟਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਮਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਪੀੜੀ ਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਮੀ ਖੁਰਕ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਇਥੇ ਮਾਮੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਖੁਲ ਗਈ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲਾ ਸੁਰਾਕ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਟਿੱਡੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵੜੀ ਪਈ ਆ ਅੰਦਰ ਮਾਮੀ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇ ਇਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਤੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਮੀ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਉ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਆ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਲੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਤਰੇੜ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ  ਮਾਮੀ ਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬੁੰਡ ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੰਡ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਨ ਦੀ ਰਗੜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਆਹ ਆਹ ਵੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮੀ ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਛਿੱਲਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਥੱਪੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਚਿੱਤੜ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਛੱਪ ਗਿਆ

ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਮੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਮਾਮੀ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਡਾ ਰਗੜਨ ਲੱਗਾ punjabi language sex stories

ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਬਣ ਬਣ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਘੁੱਟ ਲਈ ਮਾਮੀ ਵੇ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣ ਦੇ punjabi sex story

ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਾ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਥ ਫੜੇ ਆ ਤੇਰੇ
ਮਾਮੀ ਐਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਵਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਲ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਕੋਲ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਨ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਲੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਫੇਰ ਬਸ ਹੋਊ

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਪਚ ਪਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਜਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲੰਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੰਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਚੋਂ ਮਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਛੁਟ ਗਏ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਾਮੀ ਦਿਆ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi language sex stories

ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ 3 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਮੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ

ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ punjabi sex story

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਾਮੀ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਬਾਣੀਆਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਬਸ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਚ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ

ਮਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਣੀਆਂ ਉ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਉ ਬੈਠੋ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਮਾਮੀ ਕੋਲੋ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੀ

ਫਿਰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਲੈਵਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਫਿਰ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ new punjabi sex story

ਇਕ ਹੱਥ ਕਾਪੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ

ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ punjabi language sex stories

ਬਾਣੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਗੇ punjabi sex stories

ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 1

Leave a Comment