ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 3

Punjabi Language Sex Stories 3
(ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 3)

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਪਰ ਸੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡੰਗ ਮਾਰੂ ਮਾਮੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾ ਸੱਪ ਮਾਮੀ ਇਕਦਮ ਬੁੜਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ punjabi language sex stories

ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੇ ਸੱਪ ਐਵੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ

ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਚ ਡੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਇਥੇ ਸੱਪ ਬਥੇਰੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੱਪਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਹਾ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆ punjabi sex story

ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਮਾਮੀ ਬੋਲੀ ਗਈ

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਲਈ ਸੌਰੀ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾ ਮਾਮੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕੁਝ ਵੀ
ਮਾਮੀ ਕਿਉੰ ਨਾ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂ
ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਮਾਮੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਨਾ

ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮਾਮੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਮਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵੇ ਐਵੇ ਕਿਉੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਏਗਾ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ
ਮਾਮੀ ਕੀ
ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ
ਮਾਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ

ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ punjabi language sex stories

ਮਾਮਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੁਗ ਲਈ ਕਪਾਹ ਕਿ ਮਾਮੀ ਭਾਣਜਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਨ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ

ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਸਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਲਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਹੱਟ ਜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਟਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੱਟ ਜਾਉਂਗਾ ਮਾਮੀ ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਇਹ ਨੀ ਹੱਟਣ ਦਿੰਦਾ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਮਾਮੀ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਿੱਡਾ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਏਦਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮਾਮੀ ਇਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਮੀ ਵੇ ਹੱਟ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੈਂ ਲੰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਟੋਪਾ ਮਾਮੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਉ ਤੂੰ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾ

ਮੈਂ ਟੋਪਾ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਲੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ ਤੇਜ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਲੰਨ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ new punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੋ ਕਪਾਹ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਫਿਰ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ

ਮਾਮੀ ਵੇ ਜਾ ਮਰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਪਉ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉੰ ਮਾਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਟੋਪਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਵੇ ਜਾਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇ ਨੀ ਸੁਧਰਨਾ ਤੂੰ punjabi language sex stories

ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਘਿਸਾਇਆ ਸੀ ਲੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮਾਮੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਏ ਬੁੰਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀਭ ਪਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਵਾ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉੰ ਕਰਦੀ ਆ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੀ ਕਿਉੰ ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਆ ਜਾਉ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲਾਹੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਮੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੀ ਕਰਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਬਸ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰਲਾ

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੁੰਡ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਥੋੜਾ ਲੰਨ ਲਵਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਉ ਮਾਮੀ ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੰਜਰਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ ਮਾਮੀ ਆਹ ਆਹ ਊਹ ਊਹ ਆਹ ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊ

ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਮਾਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਜ ਤੇਜ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ new punjabi sex story

ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੈ ਦੇਖਿਆ ਮਾਮੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋ ਕਦੇ ਸੁਗੜ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਸਲਵਾਰ ਬੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੰਮੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ

ਮਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਏਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਨ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਚ ਰੱਖਿਆ punjabi language sex stories

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਮੇ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੰਮਿਆਂ ਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੋਦਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਮਾਮੀ ਦੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟੇ

ਫਿਰ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਜ ਤੇਜ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਚੋਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਮੀਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ punjabi sex stories

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 4

Leave a Comment