ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 2

Punjabi Language Sex Stories 2
(ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 2)

ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਦਰਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਗਿਆ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ punjabi language sex stories

ਮਾਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਖੇਤੋ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਨੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਾ ਟਿਊਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੁੱਧੀ ਪਈ ਸੀ ਮਾਮੀ ਬੋਲੀ ਮਾਮੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਆ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੀ

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਹੱਥੋਂ ਟਿਊਬ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਮੀਜ ਉਪਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਗੋਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੰਨ ਝਟਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex story

ਮਾਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤਰੇੜ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਨਿੱਕਰ ਚ ਝਟਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ

ਮਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੱਕ ਹੱਥ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਵੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਮਾਮੀ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੀ punjabi sex stories

ਜੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨੇਫੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੀ ਡਰ ਗਈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਐਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਐਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਜੇ ਗਰਮੀ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਰਾਮ ਮਿਲੂ new punjabi sex story

ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਤਰੇੜ ਚ ਇਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਮੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੰਨ ਮੇਰਾ ਤਰੇੜ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਲੰਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਨ ਘਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ punjabi language sex stories

ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰੇੜ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਰੁਘ ਭਰ ਲਿਆ

ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨੇਫਾ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ punjabi sex story

ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਹੁਣ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਏਨੀ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਸੀ ਰੂੰ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਸਹਿਲਾਉਂਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ punjabi sex stories

ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਖੁਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਮਾਮੀ ਇਕਦਮ ਬੁੜਕ ਗਈ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੱਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਖਾ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਏ new punjabi sex story

ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਜਦੋ ਲੰਨ ਦੀ ਰਗੜ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮਾਮੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਚੀਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲਈ

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ ਤੇਜ ਲੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ punjabi language sex stories

ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕਮਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ

ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਚੱਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ punjabi sex story

ਮਾਮਾ ਉ ਮਨੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਖੇਤ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਅੱਜ ਖੇਤ ਆ ਜਾਉ ਇਕ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਕਪਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਚ ਚੁਗੀ ਜਾਉ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਗੇ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੰਮੇ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਫਟਾ ਫਟ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ

ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ 15 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਮਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਟਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਕਪਾਹ ਚੁੱਗਦੇ ਚੁੱਗਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮਗਰ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੋਂ ਕਮੀਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ

ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਜਦੋ ਮਾਮੀ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੁਝੀ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ punjabi language sex stories

ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਮੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ

ਮਾਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਮੱਖੀ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤੜ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਮੀ ਇਕਦਮ ਬੋਲ ਉੱਠੀ ਮਾਮੀ ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ ਜਾਉ ਦੇਖ ਮੱਖੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ punjabi sex stories

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਮਾਮੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 3

Leave a Comment