ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ – 7

New Punjabi Sex Story 7
(ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 7)

ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਧਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ‌ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੰਘ ਕੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਲੌਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦੀ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ new punjabi sex story

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਫੜ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਹਰਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੁੰਡ ਤੇ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦਿੱਤੀ

ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਧਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਰਜ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੰਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੋਟੀ ਚੌੜੀ ਬੁੰਡ ਲੌਅਰ ਵਿੱਚ ਕਸੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex kahani

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਰਜ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਇਸ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਉਛਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੀਰਜ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਾਧਾ ਬੋਤਲ ਝੁਕ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਈਸ ਸ਼ੈਲਫ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸੀ sex kahani punjabi

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਧਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬਰਫ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੀਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਬੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੌਅਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਸੀ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੀਰਜ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲੌਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਨੀਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰਾਖ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ punjabi language sex stories

ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਨ ਹੈ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਣਫਣਾਉਂਦਾ ਲੰਨ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਉਛਲਦੀ ਬੁੰਡ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਨੀਰਜ ਹੇਠਾਂ ਕੌਡੀ ਹੋਈ ਰਾਧਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਹੋਰ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਉਸਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ new punjabi sex story

ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਰਜ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰਾਧਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਧਾ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਧਾ – ਊਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਨੀਰਜ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੇਰੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਨੀਰਜ – ਮੌਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਹ
ਰਾਧਾ – ਊਹ ਊਹ ਆਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ punjabi sex kahani

ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲ‌ਈ ਆਹ ਨੀਰਜ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

ਸੰਜੇ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉ ਹੋ ਰਾਧਾ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੈ
ਰਾਧਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ – ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ sex kahani punjabi

ਸੰਜੇ – ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਰਜ ਪੁੱਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਨੀਰਜ – ਸੌਰੀ ਡੈਡ ਆਈ ਵਿੱਲ ਨੈਵਰ ਡੂ ਦਿਸ ਅਗੇਨ
ਸੰਜੇ – ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੇ ਲੱਗ‌ ਗ‌ਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਨੀਰਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ punjabi language sex stories

ਰਾਧਾ – ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਂਦੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਝੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੋ
ਸੰਜੇ – ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਧਾ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਧਾ – ਨੀਰਜ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੀਰਜ ਰਾਧਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ new punjabi sex story

ਨੀਰਜ – ਉ ਆਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਪਾ ਕਰ ਦੋ ਮੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਲੀਜ਼
ਸੰਜੇ – ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸੰਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ punjabi sex kahani

ਕੋਮਲ – ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਸੰਜੇ – ਬੇਟਾ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੋਮਲ – ਤਾਂ ਫਿਰ
ਸੰਜੇ – ਸੋ ਨੀਰਜ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਸੰਜੇ – ਪੁੱਤਰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ sex kahani punjabi

ਕੋਮਲ ਪਾਪਾ ਨੀਰਜ ਵੀਰਾ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਸੰਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੀਅਰ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ

ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਮਨ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਚਾਚੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਉ ਨੀਰਜ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ punjabi language sex stories

ਸੰਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਰਾਧਾ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਮੂਤ ਦੀ ਧਾਰ ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਰਾਧਾ  ਊਹ ਆਹ ਆਹ ਹਾਏਏਏ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਆਹ ਫਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਮਲ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੀਰਜ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਜੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੁਮਨ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਾ

ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨੀਰਜ ਤੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੰਜੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਧਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਇਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਲਦੀ ਕਰੇ punjabi sex kahani

ਰਾਧਾ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਆਹ ਆਹ  ਕੋਮਲ ਕਦੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੇਜਿਉ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੌਮ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾ ਰਾਧਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਰਾਧਾ ਉਸਦੇ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਨਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਫਟੀ ਹੋਈ ਲੌਅਰ ਪਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੀਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ sex kahani punjabi

ਰਾਧਾ ਉਸਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਲੌਅਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਧੀਰਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਸੁਮਨ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੋਈ ਕੋਮਲ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਆਪਣੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਪ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਹਾਂ ਮੌਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ punjabi language sex stories

ਨੀਰਜ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਧਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਧਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸੁਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੁੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ new punjabi sex story

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ – 8

Leave a Comment