ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ – 8

New Punjabi Sex Story 8
(ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 8)

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਧੀਰਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਰਾਧਾ ਉਸਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ new punjabi sex story

ਧੀਰਜ – ਨਹੀਂ ਮੌਮ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਕੋਮਲ – ਹੱਸ ਪਈ ਵੀਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ
ਧੀਰਜ – ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ
ਰਾਧਾ – ਕੋਮਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ

ਧੀਰਜ – ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੌਮ ਇਸ ਪਾਗਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਕੇ ਬਾਏ ਧੀਰਜ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਮਨ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ punjabi sex kahani

ਸੁਮਨ – ਦੀਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਰਾਧਾ – ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਕੋਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਾਹ ਲੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕੋਮਲ – ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਮੌਮ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨੀਰਜ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਰਜ ਰਾਧਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਾਤਿਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ sex kahani punjabi

ਰਾਧਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੋਰਾ ਬਣ ਗ‌ਈ ਸੀ ਰਾਧਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੋਮਲ – ਪਰ ਮੌਮ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਹਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਰਜ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਸੁਮਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ punjabi language sex stories

ਸੁਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲ‌ਉ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨੀਰਜ – ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਡੈਡ
ਸੰਜੇ – ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪੁੱਤਰ

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਜੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ new punjabi sex story

ਕੋਮਲ – ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਲੋ
ਸੰਜੇ – ਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤ
ਕੋਮਲ – ਤੁਹਾਡ ਲੰਨ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਚੀਕਦੀ ਹੈ ਆਊਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ punjabi sex kahani

ਸੰਜੇ – ਕੀ? ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ?
ਕੋਮਲ – ਆਹ ਨਹੀਂ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਕੱਢੋ ਵੀਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨੀਰਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਨੀਰਜ ਖੰਘਦਾ ਹੈ sex kahani punjabi

ਸੰਜੇ ਨੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਧਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਸੰਜੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਕਰਟ ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੰਗੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਾਧਾ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਜੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਮਲ ਆਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਉ ਪਾਪਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਧਾ ਹੇ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ punjabi language sex stories

ਸੰਜੇ – ਉ ਭਾਗਵਾਨੇ ਅੱਜ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਕੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਰਾਧਾ – ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ

ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਮਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਚੋਦ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ new punjabi sex story

ਸੰਜੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੰਜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਮਲ – ਆਹ ਊਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਤੇ ਰਾਧਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ
ਸੰਜੇ – ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ punjabi sex kahani

ਤਦ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਮਨ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸੁਮਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਮੰਮੇ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤੜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸੰਜੇ ਦਾ ਲੰਨ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਝੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਮਨ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਰਜ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ sex kahani punjabi

ਰਾਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਹਿੱਲਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਰਜ ਦੇ ਲੰਨ ਚੋਂ ਗਾੜੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਰਜ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਧਾ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਸੰਜੇ ਵੀ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁਮਨ ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਰਜ ਤੇ ਰਾਧਾ ਚੌਂਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੋਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰਾਧਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਮਨ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ punjabi language sex stories

ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਨੀਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨੀਰਜ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਧਾ – ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਲੰਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪ‌ਏ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਚੋਦੇਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਦੇਂਗਾ ਨੀਰਜ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੌਮ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? new punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਦੇਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ

ਨੀਰਜ – ਮੌਮ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਧਾ – ਨੀਰਜ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਉਸ ਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦੇਵੀਂ punjabi sex kahani

ਉੱਧਰ ਕੋਮਲ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਚੋਦਣਗੇ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਤੇ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਮਲ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ

ਕੋਮਲ – ਮੌਮ ਡੈਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗ‌ਏ?
ਰਾਧਾ – ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਮਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗ‌ਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਦਾ ਬੇਚਾਰਾ sex kahani punjabi

ਨੀਰਜ – ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਰਾਧਾ – ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕੋਮਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਮੌਮ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ punjabi language sex stories

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਸੈਕਸੀ ਪਰਿਵਾਰ – 9

Leave a Comment