ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 3

Maa Nu Satt Lagi 3
(ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 3)

ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀਅਰ ਵਾਲਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥੋ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਬੀਅਰ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਕਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਹਹਹ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex story

ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਬੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇ ਟੱਟੇ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਚੁਦਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਚੋ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੂਗੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਵਿਤਾ ਸੋਫੇ ਤੋ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਝੱਟ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਸੀ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? new punjabi sex story

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਦੇਵਾਂ? punjabi sex stori

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਹੱਸ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਬੀਅਰ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋ ਬੋਤਲ ਖੋਹਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਬੀਅਰ ਡੁੱਲ ਗਈ new punjabi sex stories

ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਉਹ..ਉਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਝੱਟ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਫ਼ ਆ ਹੱਥ ਦੀਆ ਪੱਟੀਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪੱਟੀਆ ਨਾ ਬੰਨੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਹਲਾਉਂਦੀ punjabi sex story

ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਦਾ ਨਿੱਪਲ ਮਸਲਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ punjabi sex stories

ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦਿਆ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਅਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ ਦੁਪਿਹਰੇ ਚੁਦਾਈ ਸਵਿਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ punjabi sex story

ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵਾੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ punjabi sex stories

ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਅਸੀ ਆ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਗੇ ਸਵਿਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੁਦਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਤੇ ਹਲਕੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਸੀ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਰਿਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਫੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex story com

ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਅਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜ ਆਆਹ ਆਆਹ ਕਰਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਵਿਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ new punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਨੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਚੁਦਵਾਂਉਦੀ ਪਈ ਆ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਬੁੜਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ punjabi sex stori

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸਵਿਤਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ new punjabi sex stories

ਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰਸੀਲੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਜੜ ਤੱਕ ਵਾੜ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ਼ ਚੱਟ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਜ਼ ਪੀ ਗਏ punjabi sex story

ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੜ ਤੱਕ ਵਾੜ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਦ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਚੋਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੁਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਸਵਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਗਈ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਰਸੀਲੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਰਸੀਲੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਆਆਹਹ ਆਆਹਹ ਆਹਹ ਉਹਹਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਲੰਨ ਵਾੜ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ punjabi sex stories

ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਹਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਓ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ 1 2 ਇੰਚ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਚਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਲੰਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਧੱਕੇ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਤੋ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਹੁਣ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋ ਆਆਹ ਆਹ ਉਹਹਹ ਆਹ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਝੜ ਗਈ ਤੇ ਪਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਚਿਪਕ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ punjabi sex story com

ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹਾਫਦੇ ਪਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਵਿਤਾ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਚੋਦੂਗਾ ਤੁਸੀ ਬੋਲੋਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਰ ਫੜਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਰਸੀਲੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stori

ਰਾਜ ਦਾ ਟੋਪਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਸਵਿਤਾ ਜੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਫੜੀਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੜਬੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਰਾਜ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? new punjabi sex stories

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਦ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਚੁਦਵਾਉਗੀ ਬੋਲ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ ਚੋਦੇਗਾ? ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹੋ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਥੋੜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਝੜ ਗਈ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਦਾਈ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂੰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤਾ ਨਾਲ ਠੱਪ ਠੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਘੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁਦਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਇਹਨੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਹਾਫਨ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀ punjabi sex story

ਰਾਜ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣਾ ਝੜਿਆ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਝੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸੁਝ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਾਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story

ਚਲੋ ਮਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੋ ਫੇਰ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇਵਾ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ? punjabi sex story

ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ? ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋ ਹੋਰ ਚੁਦਵਾਉਂਗੀ ਤੇ ਚੁਦਵਾਉੰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਆਪ ਬੜੀ ਚੁਦੱਕੜ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਉ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਖੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋ ਹਰ ਵਕਤ ਚੁਦਵਾਉਂਗੀ punjabi sex story

ਅੱਜ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਚੂਸ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ punjabi sex story com

ਇੱਕਠੇ ਨਹਾਵਾਗੇ ਇੱਕਠੇ ਖਾਵਾਗੇ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਦਾਗੇ.. ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾ ਤੁਸੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਫੇਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਅੱਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਸਕਦਾ new punjabi sex story

ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਉ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stori

ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਆਹ ਆਹ ਉਹਹਹ ਹਾਏ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਭ ਪਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏਏਏ ਉਹਹਹ ਆਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ new punjabi sex stories

ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਵਿਤਾ ਆਆਹ…ਆਹ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜੇ ਤੇ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex story

ਆਹ ਆਹ ਆਆਹਹਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਊਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਜ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੱਢਦੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੇਜ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੀਰਜ਼ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿਪਕਿਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੰਨ ਦੇ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ

ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 1

Leave a Comment