ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 1

Maa Nu Satt Lagi 1
(ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 1)

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਿਤਾ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਪਰ ਪਿਉ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਈ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ punjabi sex story com

ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ-ਸੋਚਦੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਮਨ ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਸਫੇਦ ਬਲਾਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਾਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬਰਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਰਾਜ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ Omlet ਤੇ Coffe ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਸਵਿਤਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਅੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਿਆ new punjabi sex story

ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਅੰਡਿਆ ਵਾਲੀ ਕੋਲੀ ਤੇ ਬਰੈੱਡ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚੋ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾ ਸੋਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੋਸ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਸੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stori

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟਾਈਮ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਲਦੇ ਗੈਸ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਵਿਤਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ new punjabi sex stories

ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਟੂਲ ਤੋ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ Sink ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਮੈ ਹੁਣੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੋਲੀਆ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲੋ ਮੈ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ punjabi sex stories

ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ Emergency Room ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਵਿਤਾ ਸਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਉ ਇਹ ਜਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 60% 70% ਜਖ਼ਮ ਸੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਜਖ਼ਮ 35% 40% ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਫੇਰ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? punjabi sex stories

ਮੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖਿਉ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਫੇਰ ਮੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਾ ਮਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਮੈ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਵੀ Omlet ਤੇ Coffee ਲਵੋਗੇ? ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ Omlet ਤੇ Coffee ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ punjabi sex story

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਇੱਕ ਟਰੇਅ ਵਿੱਚ Omlet  Coffee ਤੇ ਕੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੇਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟਰੇਅ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦਾ Omlet ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਚ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋ ਤਿਲਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚਮਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ punjabi sex story

ਪਰ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਈ ਹੱਥਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬਰੈੱਡ ਤੇ Omlet ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕੇਲਾ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਰ ਤੱਕ ਚੂਸਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕੇਲਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖਾ ਗਈ ਰਾਜ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਲਾ ਉੱਪਰ ਤੋ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਟਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ punjabi sex story com

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਚੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾ ਤੁਸੀ ਕੇਲਾ ਕੋ ਚੱਟ ਰਹੀ ਤੇ ਚੂਸ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਉਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ punjabi sex stories

ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਾਰੇ ਵਿੱਚੋ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਰਸੋਈ ਚ ਸਭ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਮਣੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਉਗੇ new punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਈ ਸਵਿਤਾ ਲੇਟੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ punjabi sex stori

ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੋਦਿਆ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੜਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਸੇ ਚੁਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਫੇਰ ਤੋ ਲੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ new punjabi sex stories

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੂਗੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਾਜ ਉਸਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? punjabi sex stories

ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਮਨ ਜਾਏ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਉਤਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਵਿਤਾ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਮੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੌਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਸੀ ਕਿ ਸਸਸਸਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੰਨ ਕੋਲ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇਜ ਤੇਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ? punjabi sex story

ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਸਵਿਤਾ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨਿਆ ਹੱਥ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ punjabi sex story

ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਡ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਚੇਹਰਾ ਤੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ ਫੁੱਦੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story com

ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਾਜ ਉਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਦੀਆਂ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ ਬੁੰਡ ਪੂੰਝਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੁੱਕ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਡ ਮੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵਿਤਾ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ? new punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਫੇਰ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਮੇਰੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਮੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ punjabi sex stori

ਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾਉ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਮੇਰੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੈ ਆ new punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕੇ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਚੌਂਕ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਉਹ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਕੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ punjabi sex story

ਇਹ ਉਹ ਨਾਇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੱਟਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਇਸ ਨਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਆ ਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਚੇਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਇਹ ਸਵਿਤਾ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਪਰ ਮੈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲਾਊਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਖੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਮੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਖੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਬ੍ਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਲਾਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story

ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਉ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਪਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਇਟੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲੀ punjabi sex stories

ਰਾਜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਇਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੋ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਵਿਤਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾਇਟੀ ਨਾਲ ਲੱਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੇ ਦੇਵਾ? punjabi sex story

ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਜਿੱਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਮਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਇਟੀ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤੜ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ punjabi sex story

ਪਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਨਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਮਾ ਨਾਇਟੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ  ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਨ ਲੱਗਾ punjabi sex story

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਬੱਲ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਨਾਇਟੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ  ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਾ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story com

ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਸੋਂ ਗਈ ਰਾਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਸੋਂ ਗਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਖੁਲਿਆ ਮੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਵਿਤਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਹ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਗਿੱਲੇਪਨ ਨਾਲ ਉ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿੱਪਲ ਚੂਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ new punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਵਿਤਾ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ punjabi sex stori

ਸਵਿਤਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਆਹ ਆਹ ਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸਵਿਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸ਼ਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 2

Leave a Comment