ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 2

Maa Nu Satt Lagi 2
(ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 2)

ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸ਼ਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ? ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉੱਠੋ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ punjabi sex story

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋ ਹਟਾਏ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਂ ਗਈ ਸੀ ਸੋਂਦੇ ਸੋਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈ Coffee ਪਿਉਗੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ punjabi sex story com

ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ Coffee ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਪਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈ ਨਹਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ punjabi sex stories

ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਇਟੀ ਲੱਕ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਊਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਿਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦਰ ਰੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ new punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਜੋਰ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਲੰਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stori

ਰਾਜ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਟੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਿੱਕਲੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ Ohhh Shit ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ new punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਹ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂੰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਰਾਜ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਗਈ ਕੇ ਨਹੀਂ latest punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੀ ਮੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ andarvasna sex story

ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਊਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ punjabi andarvasna sex story

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਿਤਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਤੇ ਨਾਇਟੀ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਧੱਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਮੁਸਕੁਰਾਈ latest punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਮੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾਇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੀ ਫੇਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਰਾਜ ਇਹ ਨਾਇਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਟਿੱਢ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਤੂੰ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਕਿਉ ਹੈ? ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਮੰਮੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਏ maa punjabi sex story

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੜੇ ਲੰਨ ਤੋ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ punjabi maa sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚਮਕ ਹੈ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਇਟੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story

ਜਿੱਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿੱਪਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਚੁੰਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story com

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਵਿਤਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਚੁੰਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮੇ ਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਹਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਆਆਹ ਆਹ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਸੈਕਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ਹਹ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਜਾਉ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਣ ਲਾਊਗਾ new punjabi sex story

ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਲਏ ਤੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋ ਦੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮਿਆ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex stori

ਆਆਹ ਆਹ ਬੇਟਾ ਸਵਿਤਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਸਵਿਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ new punjabi sex stories

ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪੱਟਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੱਬ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਉ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ latest punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਰਾਜ ਸਾਬਣ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਜਹੀ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਬੁੰਡ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ andarvasna sex story

ਆਹ ਆਹ ਸਵਿਤਾ ਚੀਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛਲੀ ਮੋਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ punjabi andarvasna sex story

ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪੂਰੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੰਮੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਆ latest punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਹੁਣ ਉਖੜੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਉਹਹਹਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ maa punjabi sex story

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਗੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਸਵਿਤਾ ਆਆਹ ਆਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਹਹ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ maa punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਆਹਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਮਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਘੁੱਟਕੇ ਫੜਦੇ ਪਏ ਆ punjabi maa sex story

ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਚਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਹ ਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ punjabi sex story

ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸੈਂਪੂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ punjabi sex story com

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਰਿਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਚੱਟਿਆ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ  ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਘੁੰਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲੰਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ new punjabi sex story

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੜ ਗਿਆ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਪਈ ਗਈ ਰਾਜ ਟੱਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stori

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਝੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਭਿੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਲੀਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਸਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਝੱਟ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਪਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ new punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਆਆਹ ਆਹ ਆਹ ਰਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹਟਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ latest punjabi sex story

ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਮੰਮਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਆਹ ਆਆਆਆਆਹ ਆਹ ਸਵਿਤਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੁੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ andarvasna sex story

ਫੇਰ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਚੂਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਅਮਮਮਮਮਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੱਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਿਤਾ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਰੈੱਸ ਸਲੀਵਲੈੱਸ ਸੀ ਪਰ ਉ ਡਰੈੱਸ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ punjabi andarvasna sex story

ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੈੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਛੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਹਹ ਸਵਿਤਾ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਚੁਦੱਕੜ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋ ਸੁਣਨਾ ਸੀ latest punjabi sex stories

ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਲਈ ਸਵਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 11 ਵੱਜੇ ਹੈ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਹੱਸਕੇ ਬੋਲਿਆ ਫੇਰ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ maa punjabi sex story

ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੂੰ ਇਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਈ ਸਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਫਰਿਜ਼ ਵਿਚ ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀ ਓ ਵੀ ਖਾਵਗੇ ਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ punjabi maa sex story

ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਫਰਿਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਉਗੇ? punjabi sex story

ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚੋ ਬੀਅਰ ਦੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਫੇਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜ ਇਧਰ ਉਧਰ ਰਿਮੋਟ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੀ ਤੰਗ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਸਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਤੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਗਿਲਾਸ ਚ ਹੋਰ ਬੀਅਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੀਅਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਲੰਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਗਿਆ new punjabi sex story

ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਲੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਬਣੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਫੇਰ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਚੈਨਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ punjabi sex stori

ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੀਅਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚੀਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੱਚੀ ਰਾਜ ਤਵ ਤੇ ਗੰਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ new punjabi sex stories

ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਨ ਚੋਦ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਹ ਉਹਹ ਆਆਹ ਆਆਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ latest punjabi sex story

ਹੋਰ ਲੈ ਰੰਡੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੋਦੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ punjabi sex stories

ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ – 3

Leave a Comment