ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 4

Maa Di Chudai 4
(ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 4)

ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਧੌਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ punjabi sex story

ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਲ ਗਏ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਸਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਉਹਹਹ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ punjabi sex stories

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੱਸ ਪਾਟੀ ਕੱਛੀ ਬਚੀ ਸੀ ਗੋਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲ ਸਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸਨ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਲ ਸਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੱਛਾਂ ਸਾਫ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਸਨ ਕੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਜਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਛਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲਾ ਮਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਭ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ punjabi sex story

ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੱਛੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲਾ ਖੁਲ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਛੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਏ ਆਖਰ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਪਈ punjabi sex stories

ਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਛੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਛੀ ਤੋਂ ਹੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੱਛੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਏਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਨ ਡਬਲਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲੇ ਬੁੱਲ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਘੁੱਟ ਲਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੀਭ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਲੇ ਮਾਸ ਤੇ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੱਟ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ punjabi sex story

ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਦੱਬਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀਭ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਆਹ ਆਹ ਮਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਆਂ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਚਿੱਤੜ ਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ new punjabi sex story

ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਹ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਸ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ punjabi sex story

ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਆਹ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਆਹ ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਰਸ ਵੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮੁਕ ਪਲ ਸੀ ਏਨਾਂ ਰਸ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਰਸ ਨਿੱਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਕੁਝ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਸ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਉਂਗਲ ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਬੁੰਡ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਕ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮੋਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਂਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ punjabi sex stori

ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਉਂਗਲ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗਾ ਏਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੱਟ ਹੋਰ ਖੁਲ ਗਏ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਵਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਆਹ ਨਿੱਕਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਾ ਨਿੱਪਲ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਮਾਂ ਚੁੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਦਾ ਸਾਨ ਜਿੱਡਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਅੱਧੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਲ ਨਾ ਖੋਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਲ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੰਮੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਲ ਮੈਂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ punjabi sex story

ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਘੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਟੋਪਾ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਟੋਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਘਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਲੰਘ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆਂ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੰਨ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੀਭ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨਜਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਉ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਕੰਜਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਏਂਗਾ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਿੱਤੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਕੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੰਨ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਏਧਰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭੋਸੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤੜ ਘੁੱਟ ਲਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅਣਜਾਣ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗ ਚੂਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਘੱਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੰਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਚੂਪੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ punjabi sex stori

10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਨ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਲੰਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਾਊਂਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੱਛੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਲਾਲ ਮਾਸ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਫੁੱਦੀ ਲੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਲੰਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਪਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੱਗਾ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਧੜਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀpunjabi sex stories

ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 5

Leave a Comment