ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 5

Maa Di Chudai 5
(ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 5)

ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਰਸ ਟੋਪੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤੜ ਵੀ ਤਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾ ਪਿਆ ਮਨੀ ਰੁਕਜਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਮੰਨ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਮਮ ਆਹਹਹ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਆਹਹਹ ਹਾਂ ਆਆਆਹਹਹ punjabi sex story

ਮੈਂ ਇਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਘੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੱਗੋ ਲੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਚ ਗੱਚ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਟੇ ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਆਆਈਈਈ ਮਾਂ ਹੋਲੀ ਪੁੱਤ ਆਆਈਈਈ ਮਰਗੀ ਆਆਈਈਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੰਨ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਪੱਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੱਤਾਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਿੱਪਲ ਸਖਤ ਸਨ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਘੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੰਨ ਉਦਾਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਘੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਟੋਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ punjabi sex story

ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਕੰਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਮਰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਲਮ ਆ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਜ ਤੇਜ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਊ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੇ ਨਹੀ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਚੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ punjabi sex stori

ਹਰ ਘੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਏਨਾਂ ਕਾਮ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੱਟ ਜੋੜ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਰੁਕ ਕਿਉੰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੱਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex story

ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਂ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਆਹ ਆਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਸਿਆਂ ਦੀ ਫਚ ਫਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਠੱਕ ਠੱਕ ਤੇ ਫਚ ਫਚ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਘੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ punjabi sex stori

ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰੂੰਗਾ ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੱਸੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ new punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਨੌਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story

ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਸੰਭਾਲ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਆਹ ਆਹ ਉਹ ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੱਡੇ ਗਏ ਤੇ ਘੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਘੱਸੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ punjabi sex stories

ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਹੋਰ ਤੇਜ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਮੰਮੀ ਏਨਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫੁੱਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ punjabi sex stori

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ 3-4 ਘੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਨ ਮਲਾਈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਰਸ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਏਨਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15-20 ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ new punjabi sex story

ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ punjabi sex story

ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੱਛੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੇ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਵਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਊਗੀ punjabi sex stori

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫੇਰ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ new punjabi sex story

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੀ ਆਇਆ? ਚਲ ਪੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੰਗੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਛੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰੱਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਰੱਸਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਪਰ ਇਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਛੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਦੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਗ ਫੇਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਗੋਰੇ ਮੰਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਮੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ new punjabi sex story

ਪਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਢਿੱਲਕਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚਿੱਤੜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਮੋਟੇ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਨੀ ਕੱਛੀ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੱਛੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਏਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਰਦੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੂੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਏਨੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਪਾਟੀ ਕੱਛੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਛੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀ new punjabi sex story

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾਈ ਗੋਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸਨ ਵਾਲ ਕੱਛੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਵਾਂ punjabi sex story

ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਾਲ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਤੇ ਪਰੌਠੇ ਆ ਗਏ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 6

Leave a Comment