ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ – 3

Xxx Punjabi Story 3
(ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ 3)

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਮਨ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਕੱਛੇ ਚ ਲੰਨ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਲੰਨ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਉ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਉਪਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਅਮਨ ਨਹੀ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੀ ਏਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਨੀ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਹਾ ਦੇਖੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆ ਨੇ ਫੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾ ਲਾ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾ ਚ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੀਪ ਨਈ ਪਲੀਜ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੁਣ ਟੋਪਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ

ਕਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਚੂਸਣ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਰਮ ਨਰਮ ਬੁੱਲ ਥੋੜੀ ਕ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਕਹਿੰਦੀ xxx punjabi story

ਬੱਸ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਤੋ ਫੜ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੀ ਕੱਛੀ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਚੱਟ ਚੱਟ ਦੰਦੀਆ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਅਮਨ ਤਾਂ ਤੜਫਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ

ਅਮਨ ਆਹਹਹ ਦੀਪ ਊਅਅਅ ਦੀਪ ਹੌਲੀ ਆਹਹਹ ਪਲੀਜਜਜ ਨੋ ਪਲੀਜਜ ਆਹਹਹ ਆਵਾਜ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਈ ਸੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀ ਕਦੇ ਲੱਕ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਚੱਟਦਾ ਚੱਟਦਾ ਜਦ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਈ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਮਾਲ ਚ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਣ ਦੀ ਸੀ

ਅਮਨ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਦਿਖੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਦੀ ਸੀ ਮਾਲ ਦਾ punjabi sex story

ਅਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਆਈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਉਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਅਮਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ

ਹੁਣ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੰਗੀ ਅਮਨ ਤੇ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋ ਫੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ xxx punjabi story

ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾ ਦੋਨਾ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਮਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਦੋਵੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆ ਗਈਆ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕ ਜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾਉਗੀ ਬਾਅਦ ਚ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾ ਉਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉ ਤੜਫਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ

ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਢਾਈ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਬ੍ਰਾ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਚ ਫੜਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story

ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੀ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਵੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਬੁੱਲਾ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਵੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਜੋਰ ਦੀ ਸੰਘ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਖੰਘਦੀ ਖੰਘਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਅਮਨ ਵੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ xxx punjabi story

ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਚ ਲਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੋਪੇ ਤੱਕ ਚੂਸਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆ ਸੀ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਿਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਮਨ ਨਾਲੋ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਫੁੱਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੀਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਜਿਵੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਚੱਟਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਸ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਟ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਠ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ ਪਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜਕੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸੀਅਅਅ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਜਿਵੇ ਕੁਝ ਲੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ punjabi sex story

ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਹਾਏਏਏ ਮੰਮੀ ਆਹ ਆਹ ਊਹ ਆਹ ਆਹ ਅਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਜਹੀ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਗਿੱਟਿਆ ਤੋ ਫੜ ਕੋ ਮੋਢੇ ਤੋ ਰੱਖ ਲਈਆ ਲੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

ਏਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਭਰ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਹਹਹ ਆਹਹਹ ਊਅਅਅ ਅਅਮਮਮ ਈਅਅਅ ਸੀਅਅਅ ਕਰਦੀ ਚੁੱਦ ਰਹੀ ਸੀ xxx punjabi story

ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਮੰਮੇ ਹਿੱਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੱਪਪਪ ਥੱਪਪਪ ਦੀਆ ਆਵਾਜਾ ਨਾਲ ਆਹਹਹ ਆਹਹਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਝ ਰਹੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ

ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਜਦੀ ਦੇਖ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਲੰਨ ਤੇਜ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੌਲੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੰਨ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਚਕਕਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆਹਹਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੋਨਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਇਕੋ ਟਾਈਮ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਟੱਕ ਪਟੱਕ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਮਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਤੋ ਫੜ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹਹਹ ਆਹਹਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਉਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex story

ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਅਮਨ ਤੋ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੱਚ ਫੱਚ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਅਮਨ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ

ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਲੰਨ ਛੁਟਣ ਮਗਰੋ ਵੀ ਉਵੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਚਕਕਕ ਪੁਚਕਕਕ ਦੀ ਆਵਾਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ xxx punjabi story

ਅਮਨ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਕਰੀਮ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ ਬੱਸ ਬੱਸ ਮਰਗੀ ਮੈਂ ਕੱਢਲਾ ਕੱਢਲਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹਹਹ ਊਫਫਫ ਆਹਹਹ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ

ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਪਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਉਹ ਦੋਵੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਖੋਲ ਖੋਲ ਚੱਟਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਚੱਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਠਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲੰਨ ਫਿਰ ਬੁੰਡ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੀਕਾ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆ ਆਈਈਈ ਆਹਹਹ ਊਅਅਅ ਮਰਗਈਈਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ

ਅਮਨ ਤਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾ ਮੀਟਣ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਕੁ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਹੀ ਝੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ punjabi sex story

ਹੁਣ ਅਮਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਨਰਜੀ ਨੀ ਸੀ ਲੰਨ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਹੀ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਈ ਉ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਜਹੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੰਡ ਚ ਉਂਗਲੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਬੁੰਡ ਚ

ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਈ ਮੈਂ ਨੀ ਪਵਾਉਣਾ ਬੁੰਡ ਚ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਚੀਕ ਮਾਰ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਪੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁੰਡ ਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ xxx punjabi story

ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਈ ਨਈ ਪਲੀਜਜਜ ਬੱਸਸਸ ਦੀਪਪਪ ਕੱਢਲਾ ਕਰਦੀ ਅਮਨ ਮੰਮੀ ਛੱਡਦੋ ਪਲੀਜਜਜ ਦੇ ਅੱਖਾ ਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੇਜ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੰਨ ਛਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਰੋਂਦੀ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਨ ਉਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾ ਅੰਦਰੋ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਹਹਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾ ਬਚੀਆ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆ ਮਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 4:30 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਚ ਹੁਣ ਉਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਅਮਨ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਅੱਖਾ ਤੋ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਆ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅਮਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਲੂ ਨਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਸਾ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ punjabi sex story

ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਹ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਕੇ ਕਿਵੇ ਹਵੇਲੀ ਚੋ ਮੈਂ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਵਾਈ ਵੀ ਮੁੜਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ

ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ – 1

Leave a Comment