ਦੋਸਤੀ ਤੋ ਚੁਦਾਈ ਤੱਕ – 2

Punjabi Xxx Story 2
(ਦੋਸਤੀ ਤੋ ਚੁਦਾਈ ਤੱਕ 2)

ਫਿਰ ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi xxx story

ਉਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾ ਉਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਦਾ ਚੂਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੰਦੀਆ ਵੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi xxx story

ਅਸੀ ਦੋਵੇ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੱਟਿਆਂ ਤੋ ਡਿਗ ਦੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਬੂੰਦਾ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਵਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਟੱਟੇ ਚੂਸਣੇ ਤੋ ਬਾਅਦ

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਪਿਆ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi xxx story

ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋ ਟਪਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਬੂੰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕਾਰੀਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਆ ਉ ਈ ਆਹ ਆਹ ਆਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ 5-6 ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੋ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi xxx story

7-8 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਵਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਮਰ ਗਈ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ

ਹਰ ਘੱਸੇ ਨਾਲਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੱਪ ਥੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਵਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀ ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਨਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ punjabi xxx story

ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਂ ਲਏ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀ ਹਰ ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ

ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੁਦਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾ ਚੱਲਦੀਆ ਰਹੀਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤੋ ਚੁਦਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਲ ਤੋ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾ ਫਿਰ ਕਦੋ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ punjabi xxx story

ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿ ਕਵਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀ punjabi xxx story

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥੱਲੋ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੈਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਜਦੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਹਿੱਲਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੂਸ ਲੈ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਝੁਕ ਕਿ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ punjabi xxx story

ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi xxx story

ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਚੂਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਏ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi xxx story

1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਆਆ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਲੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਛਲਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi xxx story

ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕਿ ਹੇਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਉ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚੋਦਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਂ ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ punjabi xxx story

ਫਿਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਵਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਈ

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਸਟੋਪ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀ ਕੌਫੀ ਸ਼ੌਪ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿ ਗੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀ ਸੋਫੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ punjabi xxx story

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਸਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ

1-2 ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ punjabi xxx story

ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ

ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ punjabi xxx story

ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਆ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਵਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ 3-4 ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਂ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ punjabi xxx story

ਦੋਸਤੀ ਤੋ ਚੁਦਾਈ ਤੱਕ – 1

Leave a Comment