ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ – 4

Punjabi Sexy Story Maa 4
(ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ 4)

ਪਿੱਛਲੇ punjabi sexy story maa ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਘੁੰਮਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ punjabi sexy story maa ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ

ਮੰਮੀ – ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਆਹਹਹ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀਈਈਈ ਆਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਗਈ

ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ – ਉਠੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਉ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ punjabi sex story

ਮੰਮੀ – ਜਾਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ

ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗ ਦੇ ਹੀ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੇ – ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚੌਂਹੀ ਪਾਸੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ

ਮੰਮੀ – ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਲਿਆ ਜਦ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜੱਦ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੰਨ ਠੀਕ ਆ ?

ਮੈਂ – ਨਹੀਂ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ

ਮੈਂ – ਰੰਨ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਰਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ?

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜੂਰ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਚਾਨਕ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠ ਨੂੰ ਜੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸੀਸੀ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਮਰ ਗਈ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਏਏਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਈ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex story

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਜਾਦੂ ਆ ਤੇਰੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਏਏਏ ਚੂਸਦੀ ਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹਾਏਏਏ ਪਤਾ ਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕ ਦਮ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ

ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਤੋਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਂ ਪਰ ਹਾਏਏਏ ਆਹਹਹ ਆਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ  ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਏਏਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਦੀ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਹਾਏਏਏ ਮੇਰਿਆ ਖਸਮਾ ਮਾਂਅਅਅ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਚਲੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਫੁੱਦੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ – ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ

ਮੰਮੀ – ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੀ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਨਿੱਕਲ ਦਾ ਈ ਨਈ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ

ਮੰਮੀ – ਕੁੱਤਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਸਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਕਰ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਮੰਮੀ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਡੈਡੀ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ

ਮੰਮੀ – ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜੱਦ ਅੰਦਰ ਧੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਜੱਦ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਦਮ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ

ਮੈਂ – ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਉ ਕਿ ਆਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉੰ ਹੁੰਦਾ

ਮੰਮੀ – ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਿਆ ਖਸਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਚੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਫਰਕ ਆ ਦੋਹਾਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੱਦ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਮੰਮੀ – ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਟ ਜਾਨਾ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਥੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਬਹੁਤ ਗਈ ਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨੀ ਸਕਦੀ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਮੰਮੀ – ਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਫੇਰ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਏਏਏ ਫੱਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਈ

ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਨੀ ਹੱਟਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਝੜੀ ਲਾਈ ਪਈ ਆ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ

ਮੰਮੀ – ਯਾਰ ਉਹੀ ਸੋਚਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਲੱਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ

ਮੰਮੀ – ਹੁਣ ਪਾ ਵਿੱਚ

ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਰਾਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ

ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਸ ਵਜ ਗਏ ਸਨ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾਂ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕਦਮ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ – ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਖਸਮਾ ਤੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ punjabi sex story

ਮੈਂ – ਜਿਹਦੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂਅਅਅ ਵਹੁਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ

ਮੰਮੀ – ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਵਿਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ

ਮੈਂ – ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂੰ ਦੇ ਨਖਰੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਗਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਿਹਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹ ਲਉ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਵਾਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤਰੋ ਤਾਜਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕਾਮੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਗਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੂਸ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੱਤ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ

ਇਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਥੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ – ਹਾਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਈ ਨਈ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ

ਜਦ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਮਰ ਗਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਉਫਫਫ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਬਸ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਬਸ ਮਾੜਾ ਕੁ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰ ਮਾਲ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟੂ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲੈਨੀ ਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ –
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਉਤਰ ਲੈਣ ਦੇ

ਮੈਂ – ਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ – ਹਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ

ਮੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੁਝ ਇਹਦਾ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਦੁੱਖਦੀ ਆ ਹਾਏਏਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਉ ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲਾਇਉ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਈ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਲੱਗ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਏਏਏ ਸ਼ੀਸ਼ੀਸ਼ੀਅਅਅ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ punjabi sex story

ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਏਏਏ  ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆ ਬੋਲ ਪਏ – ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨੀ ਟਿਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਬਾ ਰੱਬਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ – ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ

ਮੈਂ – ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀਂ ਫੁੱਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਜ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਕੰਜਰਾ ਹੌਲੀ ਧੱਕ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਉ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਘੱਸੇ ਤੇ ਘੱਸਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਏਦਾਂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਪਾੜਨ ਤੇ ਕਿਉ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ

ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਘੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਝੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਦਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਕੁਆਰਾ ਨੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਜਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੋਦੀ ਹੋਣੀ

ਮੈ – ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ

ਮੰਮੀ – ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਈ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਦਾ ਲੰਨ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਈ ਸੁਆਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਨਾ

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਮੰਮੀ

ਮੰਮੀ – ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ?

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ

ਮੰਮੀ – ਉਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਸਾਲਾ ਮਤਲਬੀ ਵੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁਦਾਈ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਖਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ

ਮੈਂ – ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਮੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਬੁੱਗੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ

ਤਾਈ – ਨੀ ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ?

ਮੰਮੀ – ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੀ ਆ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਉਰ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਦ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਸ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ – ਏਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ punjabi sex story

ਤਾਈ – ਨੀ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਈ ਕੱਢਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਈ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ

ਮੰਮੀ – ਬਸ ਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜੂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ

ਤਾਈ – ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾ ਰਿਹਾ

ਮੰਮੀ – ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੁਆਕ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਉਹ ਹੱਟਦੇ ਕਿਤੇ

ਤਾਈ – ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨ ਆ ਮੰਮੀ ਇਕ ਦਮ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਮੰਮੀ – ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਰੋਜ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆਂ ਇਕ ਤਾਈ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ

ਮੰਮੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ –
ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਂ

ਮੈ – ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਠਰਕ ਭੋਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਇਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਹੈਨੀ

ਮੈਂ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ

ਮੰਮੀ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ

ਮੈਂ – ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੰਮੀ – ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ – ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਤੜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ

ਮੰਮੀ – ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਲਿਆ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ – ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਜੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ

ਮੰਮੀ – ਕੀ

ਮੈਂ – ਸਾਲਾ ਨਾਮਰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂਹੀ ਵਹੁਟੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਗਈ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਛੱਡ ਦਉ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ

ਮੈਂ – ਕੀ ਮੰਮੀ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਆਹ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੱਦ ਹੱਟਣਾ

ਮੈਂ – ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੰਮੀ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮੰਮੀ – ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨ ਆ

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ

ਮੈਂ – ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਚੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦਾ

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ – 5

Leave a Comment