ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ – 10

Punjabi Sexy Story Maa 10
(ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ 10)

ਪਿੱਛਲੇ punjabi sexy story maa ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪੜਿਆ ਭੈਣ ਚੱਲ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚੂਸ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੰਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ punjabi sexy story maa ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਮੈਂ ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਵਾਉਣਾ

ਮੈਂ – ਕਿਉੰ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਏਏਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਈ ਚੰਗੀ ਆ

ਮੈਂ – ਯਾਰ ਡਰ ਨਾ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਥੋੜੀ ਆਂ

ਭੈਣ – ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ

ਮੈਂ – ਆਹੋ ਲਈ ਆ ਤਾਂਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਨਾ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਤੂੰ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਂ

ਭੈਣ – ਸੁਆਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ

ਮੈਂ – ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ

ਭੈਣ – ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸਦੀ ਲਈ ਆ

ਮੈਂ – ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲਿਆ

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏਥੇ

ਮੈਂ – ਤਾਈ ਨੇ

ਭੈਣ – ਕੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਮੈੰ – ਤਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ

ਭੈਣ – ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ

ਮੈੰ – ਹਾਂ ਤਾਂਹੀ ਤਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਰੱਬਾ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਥੱਲੇ ਸਿਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਪਰ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਲੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਕ ਘੱਸਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਨ ਚਾਰ ਕੁ ਇੰਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਇਕਦਮ ਤੜਫੀ ਹਾਏਏਏ ਮਾਂਅਅਅ ਉਈਈਈ ਮਰ ਗਈ ਫਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਈਈਈ ਮਾਂਅਅਅ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਰਾਜੂ ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆਈਈਈ ਮਾਂਅਅਅ

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਆਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ

ਭੈਣ – ਆਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਰਾਜੇ ਹਾਏਏਏ ਹੌਲੀ ਮਾਂਅਅਅ ਉਈਈਈ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹਾਏਏਏ ਗਈਈਈ

ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣ 3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੰਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਵੇ ਰਾਜੂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣ ਚ ਈ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਏਏਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ

ਮੈਂ – ਬਸ ਭੈਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਈ ਆ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੂੰ ਕਹਿਨਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ

ਮੈਂ – ਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ

ਭੈਣ – ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ

ਭੈਣ – ਉਈਈਈ ਮਾਂਅਅਅ ਮਰ ਗਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹੌਲੀ ਨੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹਾਏਏਏ ਪਾਟ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹਾਏਏਏ

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਸ ਆ punjabi sex story

ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਲੰਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਈ ਅੱਧ ਮੋਈ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਤਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਤੇ ਤਾਈ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ 2 ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਤੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀ ਲਈ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ ਕੰਜਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪਿੳ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ

ਮੈਂ – ਕਿਹਦੇ

ਮੰਮੀ – ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੂ

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਊ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਮੈਂ – ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦੰਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਢੀ ਆ

ਮੰਮੀ – ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ

ਮੈਂ – ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ

ਮੰਮੀ – ਸੱਚੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਢਿੱਲੀ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ

ਮੰਮੀ – ਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਨਾਂ ਚਾਂਬਲਿਆ ਫਿਰਦਾਂ

ਮੈਂ – ਸਣ ਲਉ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ

ਮੰਮੀ – ਬੋਲ ਹਾਏਏਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ

ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਨਾ ਪਰ ਚੱਲ ਭੋਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਜਤ ਵਾਲੀ ਆ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੋਲੀ ਸਹਿ ਗਈ ਤੇਰਾ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁਗ ਕੁ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਜਿੱਡਾ ਲੰਨ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਈ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਆਇਆ

ਮੰਮੀ – ਚੱਲ ਚੱਲ ਮਸਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੈਂ – ਲੈ ਮੰਮੀ ਬਹਾਨਾ ਨੀ ਆ ਸੱਚੀਂ ਕਹਿਨਾ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਮੰਮੀ – ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਥੋੜੀ ਆ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹਾਂ ਲੈ ਫੇਰ ਪੜਾਈ ਕਰ ਲੈ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੰਨੋਗੇ

ਮੰਮੀ – ਹਾਂ ਬੋਲ

ਮੈਂ – ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ

ਮੰਮੀ – ਬਿਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਮੈਂ – ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ

ਮੰਮੀ – ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਹ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚੱਲ ਨਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਣਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਂ – ਨਹਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਰੋਮੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਨਿੱਕੀ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਭਾਜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾ

ਰੋਮੀ – ਹਾਂ ਬੋਲ

ਨਿੱਕੀ – ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੇਲਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਤੇ ਦੋਨੋ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਆਈ ਆ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਮਸਤੀ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਪਿੱਦੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਆ

ਮੰਮੀ – ਨੀ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਮੰਮੀ – ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵੱਜੂਗੀ

ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਪਰ ਕੱਛੀ ਨੀ ਲਾਹੀ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਛੀ ਪੂਰੀ ਕੱਸੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿਸਕਾਰੀਅਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਮਾਂਅਅਅ ਮੇਰਿਆ ਰਾਜਿਆ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਚੱਲੀਈਈਈ ਮੈਂਅਅਅ ਹਾਏਏਏ ਗਈਈਈ ਆਹਹਹ ਕਹਿਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ?

ਮੰਮੀ – ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਵਾਂ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੰਮਿਆਂ ਚ ਫਸਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਨਰਮ ਨਰਮ ਮੰਮਿਆਂ ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੌਣ ਉਚੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਲੰਨ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਅਨੋਖਾ ਈ ਮਜਾ ਸੀ ਲੱਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ ਕਰ ਲਈ ਆਹਹਹ ਮੰਮੀ ਹੋਅਅ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਈਈਈ ਗੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਈ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚਟ ਲਿਆ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲ ਪੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ

ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ ਪੀਆ ਕਰੂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਹਾਏਏਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਾੲਈ ਸੌਂ ਗਏ

ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਈ ਮੈਡਮ ਸਾਹਮਣਿਉ ਆ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ – ਰਾਜੂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ

ਮੈਂ – ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ

ਮੈਡਮ – ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ?

ਮੈਂ – ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ

ਮੈਡਮ – ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਚੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਡਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਚ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ – ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਕਰ ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ

ਮੈ – ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ

ਮੰਮੀ – ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ

ਮੈਂ – ਫੇਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ?

ਮੰਮੀ – ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੋਣੀ ਆ ਫੇਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊ

ਮੈ – ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੋਹਣੀਏ

ਮੰਮੀ – ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ – ਮਾਰੂ ਇਕ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਦਾ ਨੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ – ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ

ਮੰਮੀ – ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਿਆਣੀ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਾ ਤਾਈ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਭੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਂ

ਮੈਂ – ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ – ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਫੇਰ

ਮੰਮੀ – ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ

ਮੈਂ – ਭੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਕਰ ਲਵਾਂ

ਮੰਮੀ – ਕੁੱਤਿਆ ਕੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਚੋਦ ਆਇਆਂ ਅੱਜ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਈ ਮੈਂ ਤਾਈ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੋਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਤਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਨ punjabi sex story

ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਛਿਆ – ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਤੇਰਾ

ਭੈਣ – ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬੋਲੀ – ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀਆ ਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ

ਮੈਂ – ਭੈਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨੀ ਹੋਈ

ਭੈਣ – ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਏਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਨੀ ਹਾਲਤ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰ ਗਿਆਂ

ਮੈਂ – ਲਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ

ਭੈਣ – ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਪਈਂ

ਮੈਂ – ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਦਿੱਤਾ

ਭੈਣ – ਆਹੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ

ਮੈਂ – ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੀ ਚੀਸਾਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ

ਭੈਣ – ਮੰਮੀ ਹਾਏਏਏ ਮੇਰੇ ਤੋ ਨੀ ਹੋਣਾ

ਮੈਂ – ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ?

ਭੈਣ – ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ

ਮੈਂ – ਲੈ ਭੈਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਤਾਈ ਕਹਿ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ

ਤਾਈ – ਜਾਹ ਵੇ

ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਭੌਂਦੂ ਈ ਆ

ਮੈਂ – ਤਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ

ਤਾਈ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ – ਵੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਬੂਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ 10 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ punjabi sex stories

ਭੈਣ – ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਕਮਾਲ ਈ ਆਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਜੀਭ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਭੈਣ – ਆਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਉਈਈਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਮੀਜ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਬ੍ਰਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੇਠਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਆਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਵੇ ਆਹਹਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਕਰਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ

ਮੈਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਟੋਪਾ ਵੀ ਨੀ ਵੜਿਆ

ਮੈਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ – ਤਾਈਈਈਈ

ਤਾਈ ਇਕਦਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆ ਬੋਲੀ – ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਉ ਵਿੱਚ ਛੁਆਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈ

ਤਾਈ – ਹਾਏ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ

ਮੈਂ – ਤਾਈ ਸੱਚੀਂ ਕਹਿਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ

ਤਾਈ – ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕਰਨਾ

ਮੈਂ – ਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story

ਤਾਈ – ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ – ਹਾਏ ਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੁੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਭੈਣ – ਮੰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ

ਤਾਈ – ਉਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ

ਭੈਣ – ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏਏਏ ਮਾਂਅਅਅ ਰਾਜੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮਾਂਅਅਅ

ਤਾਈ – ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਭੈਣ – ਹਾਏ ਇਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਤਾਈ – ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਏਦਾਂ ਈ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਈ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਭੈਣ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ

ਮੈਂ – ਤਾਈ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਰਾਜੂ ਆਹਹਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮੰਮੀ ਪਾਟ ਗਈ ਆਹਹਹ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੋਲੀ ਨੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਈ ਆਹਹਹ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਮਾਂਅਅਅ ਰਾਜੇ ਹਾਏਏਏ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਗਈਈਈ ਮਾਂਅਅਅ ਆਹਹਹ ਆਹਹਹ ਕਰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ – 11

Leave a Comment