ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 2

Punjabi Sexy Stories Com 2
(ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 2)

ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਰੂੰ ਵਰਗੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇਟ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ

ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੋਰੀ ਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਬੁੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਨਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਇੱਕ ਦਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ punjabi sexy stories com

ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਹੀ ਨਿੱਕਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਮ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਵਾਲੀ ਕੱਛੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋ ਉਹਦੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਬੁੰਡ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ

ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਜਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਰਨ ਮੋਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਈ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨੀ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜਦੋ ਚਾਚੀ ਕੱਛੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੌਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਮਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਰਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਂ ਰਹੀਂ ਸੀ

ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੱਗਣ ਵੀ ਕਿਉੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਏਧਰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੱਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਮੰਮੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਬਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

ਚਾਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਜ਼ਾਮਾ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਸੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਜ਼ਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਮ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਮੰਮੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬੁਹਤ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਾਚੀ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ

ਚਾਚੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਲਕਿਆ ਵਾਂਗ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸੀ

ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਚੀ ਦੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਪਿਆ ਬੱਸ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੁੰਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਂ ਲਈ ਆ ਪਰ ਦਰਦ ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ

ਮੈਂ ਬੱਸ ਚਾਚੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਪੁੱਤ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ

ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਨੀ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਟਣ ਗੀਆ

ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਲਿਆਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਟ ਜਉ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਮਰੇ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਜ਼ਾਮੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਜ਼ਾਮਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਲੱਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਕੇ ਤੇਰਿਆ ਹੱਥਾਂ ਚ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਆ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਕੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨੱਪ ਦੇ

ਚਾਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਏਨੇ ਨਰਮ ਪੱਟ ਸੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੂੰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਚਾਚੀ ਮੇਰਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਉ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਐਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਏਨੀ ਨਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾਂ ਸੀ

ਪਰ ਚਾਚੀ ਕੁਝ ਨਈ ਬੋਲੀ ਬੱਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਚੀ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਚੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੁਝ ਨਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨੀ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂੰ ਵਰਗੀ ਬੁੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਸੇਕ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਾਮ ਏਨਾਂ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sexy stories com

ਮੇਰਾ ਲੰਨ 7 ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾ 3.5 ਇੰਚ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੰਨ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ

ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਬੁੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨਾਲ ਰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉੰਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪਜ਼ਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਏਨੀ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੱਟ ਜਿਆਦਾ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਜਮਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 3