ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 3

Punjabi Sexy Stories Com 3
(ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ 3)

ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ punjabi sexy stories com

ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਪਰ ਇੱਕ ਦਮ ਚਾਚੀ ਕੰਬ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਏਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਾਚੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਚੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਘੱਟਿਆ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਚੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਹੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੁਝ ਨਾਂ ਬੋਲੀ ਚਾਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਏਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ

ਚਾਚੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਜ਼ਾਮਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋ ਕਦੋਂ ਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇਵ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਚਾਚੀ ਪੂਰੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੱਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਐਵੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ

ਚਾਚੀ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਚੀ ਪੂਰੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੇਵ ਏਨਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਮਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਚੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋ ਹੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਏਨੀ ਨਰਮ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਉ ਅੱਜ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਜ਼ਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਏਨੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਨਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪਜ਼ਾਮੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪਜ਼ਾਮਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੰਡ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਏਨੀ ਕੋਲੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ

ਚਾਚੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਸਮੈੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਜੀਭ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਿਆ

ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀਭ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਚਾਚੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਭ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਚੋੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਆਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਕੋਲੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਜ਼ਾਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੀ ਬੱਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਈ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੱਕ ਜੀਭ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਮ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉ ਉ ਉ ਉ ਉ ਉ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਦੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਹੋਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚਾਚੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਖਰੂੰਡ ਭਰ ਰਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਲ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਆ ਆ ਆ ਉ ਉ ਉ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਮੇਰਾ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾ ਉੱਪਰ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਮ ਚਾਚੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਮੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਏਨਾਂ ਮੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੰਨ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਏਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਉੱਪਰੋ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਾਏ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲੰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਪਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈ

ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਏਨੀ ਟਈਟ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਏ ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ

ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਪੁੱਤ ਚਾਚੀ ਏਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਪੂਰੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਰੂੰਡ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਊਹ ਊਹ ਊਹ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਫੇਰ 10-15 ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ punjabi sexy stories com

ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਏਨਾਂ ਮਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁੱਦੀ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ

ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ

ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਕੀਤੇ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੱਸ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ

ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਰੂਰਤਾ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੇ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾਂ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆ

ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਮੰਮੇ ਬੱਲਬ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੁੰਘਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਉੱਪਰ ਜੀਭਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਾਮ ਦੇਵ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ

7-8 ਮਿੰਟ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੁੰਘਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ punjabi sexy stories com

ਆਪਣੀ ਇਕ ਉਂਗਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀਆ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ

ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰੁਕੋ ਚਾਚੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ punjabi sexy stories com

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ

ਚਾਚੀ ਊਹ ਊਹ ਊਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਵੜ ਗਿਆ

ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sexy stories com

ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਚਾਚੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਬੋਲਿਆ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਜ਼ਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ punjabi sexy stories com

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਉ ਉਕੇ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ

ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਖ – 1