ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਸ – 4

Punjabi Sex Story 4
(ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਸ – 4)

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ punjabi sex story

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਰੁਕ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਨ ਚੁਸਾਉਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਪੈਂਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਖੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਸਕਾਂ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਨ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰਿਆ ਟੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੂਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਈ ਗਿਆ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਮੰਮੀ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਗਈ

ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਤੜ ਹਲਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਂਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੰਮੀ ਉਵੇ ਹੀ ਲੰਨ ਚੂਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਚਿੱਤੜ ਏਨੇ ਤਿਲਕਣ ਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਉਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟੀ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ

ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ ਡੌਗੀ ਪੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਫੁੱਦੀ ਡਬਲਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਦੀ ਚ ਕੋਈ ਲੰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤੜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ

ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਿੱਤੜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਮੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਾਂਗ ਫੁੱਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਏਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਚੋੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਅਨਮੋਲ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਖੀ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਦੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੂਸਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਤੇ ਚਰਮਸੀਮਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਸੀ

ਮੈਂ ਚੀਕ ਪਿਆ ਮੰਮੀ ਤੇਜ਼ ਚੂਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੂਸੋ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਕੱਸ ਲਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ punjabi sex stori

ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੇ ਧਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਧਾਰ ਵੱਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਲੰਨ ਤੇ ਕੱਸ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਫੁੱਦੀ ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਏਨਾ ਰੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰੱਸ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ punjabi sex story

ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਲੀਪੋਪ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ

ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਨਮੋਲ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ punjabi sex stori

ਹੈਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੋਦ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ

ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁਦ ਜਾਊਗੀ punjabi sex story

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁੱਪ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ

ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸ ਨਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਨਮੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਊ ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਫੇਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ

ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਉ ਮੰਮੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆ punjabi sex story

ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਊ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਉ ਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ

ਮੰਮੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਸੁਮਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ new punjabi sex story

ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨਮੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਤੰਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆ ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ

ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰ ਤੋਂ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਧੱਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏਨੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਸ – 5

Leave a Comment