ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 8

Punjabi Sex Stories 8
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 8)

ਜੱਗੂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੱਗੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਗਸ਼ਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੱਗੂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅਮਨ ਹਾਏ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ

ਜੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਅਮਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਅਮਨ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੱਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਗਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਗਰਮ ਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ

ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਿਪਕੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਗੰਦ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਜੱਗੂ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕੰਜਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਮਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ

ਫਿਰ ਅਮਨ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅਮਨ ਤੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਸੀ ਸਿਮਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੰਡੋਮ ਮਿਲਿਆ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ

ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਲਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੋਮ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀਰਜ਼ ਪੀ ਗਈ punjabi sex stories

ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੋਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਸਿਮਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕੱਛੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਚੇਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਕਲੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ punjabi sex stories

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀਂ ਕੀਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਅਮਨ ਵੀ ਅਮਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕੱਛੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ

ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਟ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੇ ਗਲ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਉਸਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾ ਜੱਗੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੱਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਨ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਰਸ ਟਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੱਗੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਜੱਗੂ ਆ ਗਈ ਗਸ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੱਗੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਸਾ ਦਵਾ ਲੰਨ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤੀਏ ਅਮਨ ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤਾਂ ਲੰਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੇਗਾ ਜੱਗੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਮਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜੱਗੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲਵੀ

ਅਮਨ ਫਿਰ ਗਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗੀ ਜੱਗੂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਮਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੋਡਾ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਨਿਗਲ ਗਈ punjabi sex stories

ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਕਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਜੱਗੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੂਪਿਆ ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਮਨ ਅਮਨ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੱਗੂ ਚੱਲ ਗਸ਼ਤੀਏ ਖੋਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜਾ

ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਅਮਨ ਲੈ ਵਾੜ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੱਖਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਲੰਨ ਦਾ ਡੋਡਾ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਜੱਗੂ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਨਾ ਵਾੜਿਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਮਨ ਵਾੜ ਦੇ ਹੁਣ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਕਿਉਂ ਤਰਸਾਉਦਾ ਆ ਕੰਜਰਾਂ

ਜੱਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੰਨ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੱਗੂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਜਰ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੰਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਮਨ ਹਾਏ ਹੁਣ ਆਇਆਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਲੰਨ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗੂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 100 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਗਸ਼ਤੀਪੁਣੇ ਵਾਲੇ

ਅਮਨ ਕੋਈ ਨਾ 100 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਮਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੱਗੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੋਰੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅਮਨ ਊ ਆ ਆ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਅਮਨ ਹਾਏ ਵੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆ

ਅਮਨ ਏਸ ਵਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੰਨ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਜੱਗੂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਨ ਫਟਾ ਫੱਟ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਸਲਵਾਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਰਸ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵੀਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 9

Leave a Comment