ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 6

Punjabi Sex Stories 6
(ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 6)

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਸੋਚਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਂਤੀ ਦੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀਰਜ਼ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਅਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਫਿਊਮ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਗਲ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਰੰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਅਮਨ ਦੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਛੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਤੜ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਸਨ punjabi sex stories

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ

ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨੇਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਸਿਮਰ ਹਾਏ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਮਨ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਘਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ

ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਘਰ ਨੇ ਅਮਨ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਮਨ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆਂ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ punjabi sex stories

ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤੜ ਪੂਰੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤੜ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਮੱਘਰ ਤਾਂ ਗਸ ਖਾਂ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਿਮਰ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਆ ਅਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਜੱਟੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਈ ਸਿਮਰ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੀ ਆ ਅਮਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਏ punjabi sex stories

ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਘਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਵੇਖ ਲਏ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਨੀਤੂ ਆਈ ਦੀਦੀ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ punjabi sex stories

ਨੀਤੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੀਦੀ ਅਮਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਜੱਗੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਮਨ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨੀਤੂ ਅਮਨ ਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਅਮਨ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੀਤੂ ਦੱਸੋਂ ਦੀਦੀ ਅਮਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਗਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਨੀਤੂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਮਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ punjabi sex stories

ਨੀਤੂ ਠੀਕ ਆ ਦੀਦੀ ਨੀਤੂ ਉੱਥੋ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨੀਤੂ ਅਮਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੀਤੂ ਜੱਗੂ ਦੀਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੀਤੂ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਨ ਨੇ ਟਾਇਮ ਵੇਖਿਆਂ ਤਾਂ 10 ਵੱਜੇ ਸਨ

ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੂਟ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਕੱਛੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤੜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਿਟ ਫਿਟ ਸਨ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਰੰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਟਾਇਮ ਵੇਖਿਆਂ ਤਾਂ 10:45 ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਝੱਲੀਏ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੱਗੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਮਨ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ punjabi sex stories

ਉਸ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਮਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ ਜੱਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੱਗੂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਉ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ punjabi sex stories

ਅਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਨ ਰੁਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਜੱਗੂ ਪੁੱਛੋ ਅਮਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੱਗੂ ਅਨਜਾਣ ਬਣਕੇ
ਜੱਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੱਛੀਆਂ ਨਾ ਅਮਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜੱਗੂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ

ਜੱਗੂ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਛੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੱਗੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੱਗੂ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੱਛੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੱਗੂ ਕਿਉਂ ਅਮਨ ਵੇਸੇ ਈ ਜੱਗੂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਸ ਕੱਛੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਨ ਪਰ ਇਨੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜੱਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੱਗੂ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ

ਜੱਗੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਉਹ ਨੀਤੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੇਗਾ ਜੱਗੂ ਨੀਤੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਅਮਨ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ
ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੀਤੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਮਨ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਈ ਅਮਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਬਲਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ

ਪਰ ਜੱਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤੜ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜ ਨੀਤੂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀ ਜੱਗੂ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਅਮਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਮਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਅਮਨ ਨੇ ਫਟਾ ਫੱਟ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਹੁਣ ਅਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾ ਹੀ ਸੀ ਅਮਨ ਜੱਗੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਮਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਤੂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਅਮਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਿੱਡ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝੂੰਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮੰਮੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਸਨ

ਜੱਗੂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਰੰਨ ਤਾਂ ਵੇਖੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਤੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਨ ਸੱਚੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ punjabi sex stories

ਜੱਗੂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੰਨ ਆਖਣ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਰੂਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਫਿਰ ਅਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੱਗੂ ਉਸਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜੱਗੂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਖੁਰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁੰਮਣ ਸੀ punjabi sex stories

ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੱਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੀ ਤਿਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੁੰਮਣ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਮਨ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ – 7

Leave a Comment