ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੈਕਸ – 2

Punjabi Girl Sex Story 2
(ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੈਕਸ 2)

ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰ ਤੋ ਕਰਵਾਈ ਚੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ punjabi girl sex story

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਈ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਮੈਂ ਰੋਜ ਦਾ ਤਰਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ

ਪਰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਉਹ ਇੱਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ punjabi girl sex story

ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ ਪਾਈ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲੀ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹਿਲਾਉਂਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੇਠਾ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਰ ਦੇ ਲੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗਪਈ ਪੰਜ ਸੱਤ ਵਾਰ ਚੱਟਣ ਤੋ ਬਆਦ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi girl sex story

ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਚੂਪਣ ਤੋ ਬਆਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਸਮੇਤ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਖੋਲੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਆਦ ਸਿਸਕਾਰੀਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਸਰ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਤੋ ਬਆਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi girl sex story

ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੱਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਲੰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਸਰ ਮਰ ਗਈ ਹਾਏ ਮਾਂ ਪਲੀਜ ਹੌਲੀ ਸਰ ਪਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਉ ਈ ਦੀਆ ਅਵਾਜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਸਰ ਰੁਕ ਗਏ punjabi girl sex story

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਚੋਦਣ ਤੋ ਬਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪੀ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੂਰ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਬਸ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਸੀਟਾ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾ ਸੀ punjabi girl sex story

ਸਾਡੀਆ ਬੱਸਾ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਤੋ ਚੱਲੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਰ ਮੈਡਮ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ

ਉਥੋ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਥੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ punjabi girl sex story

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਰ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਲੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੜਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪਈ 2-3 ਮਿੰਟ ਚੂਪਣ ਤੋ ਬਆਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ punjabi girl sex story

ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ

ਫੇਰ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਦੋ ਉਂਗਲਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੱਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ punjabi girl sex story

ਮੈਂ ਆਹ ਆਹ ਆਆਆ ਆਹ ਉ ਮਾਂ ਦੀਆ ਅਵਾਜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਬਆਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਰ ਦਾ ਲੰਨ ਸਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਨ ਫਿਰ ਤੋ ਖੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਚੂਪਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ punjabi girl sex story

ਮੈਂ ਆਹ ਆਹ ਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਅਵਾਜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਆਆ ਆਹ ਆਆਆ ਆਹ ਦੀਆ ਅਵਾਜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ punjabi girl sex story

ਮੈਂ ਆਹ ਆਹ ਆਆਆ ਆਆਹ ਦੀਆ ਅਵਾਜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਆਦ ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਲੰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੈਕਸ – 1

Leave a Comment