ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ – 2

Porn Stories in Punjabi 2
(ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ 2)

ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਸਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ porn stories in punjabi

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚੋ ਝਟਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲ ਚੁਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਏ porn stories in punjabi

ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਤੋ ਉਸਦੀ ਨਰਮ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਥੱਲਿਉ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀਭ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਥੱਲਿਉ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 34 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੰਮੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਹੋ ਗਏ porn stories in punjabi

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਭੋਰਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂੰ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ

ਜਿਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਆਹ ਊਹ ਊਹ ਆਹ ਊ ਊ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਰਹੀ ਸੀ porn stories in punjabi

ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ

ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ porn stories in punjabi

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋਂ ਵੀਟ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਕਲਿਟ ਕਦੇ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਕੁਸੈਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ porn stories in punjabi

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁਦੂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਲੰਨ ਦੀ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਅੱਲੜ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੁੰਮਾ ਚਾਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ porn stories in punjabi

ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 6 ਪੈਕ ਐਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਹੁਣ ਮੇਰਾ 9 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਕਿਸੇ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਲੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ porn stories in punjabi

ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਗਿੱਠ ਨਾਲੋ ਲੰਬਾ ਲੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ

ਜੋ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਸਿਸਕੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾਂ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਫੁੱਦੀ ਵਾਂਗ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ porn stories in punjabi

ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਆਕੜ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਿੱਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲ ਜੀਭ ਮੇਰੇ ਹਬਸ਼ੀ ਲੰਨ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ

ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸ਼ਪ੍ਰਸ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਸਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ porn stories in punjabi

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੋਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਤੱਕ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੰਨ ਲੰਘਾ ਦੇ

ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੋਣ ਤੋ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਉਸਦੇ ਹਲਕ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 5 ਇੰਚ ਲੰਨ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੀਪ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ਼ਣ ਲੱਗੀ porn stories in punjabi

ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲਾ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੰਡ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਦਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ  ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ porn stories in punjabi

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 3 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੀਕ ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਇਕ ਜੋਰ ਦਾਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋ ਕੱਢੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ਼ਣ ਲੱਗੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਗੂ ਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੰਝੂਆ ਦਾ ਝਰਨਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ porn stories in punjabi

ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਲੰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ 200 ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਸ ਥੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂਤ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਘੱਸਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ porn stories in punjabi

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਸ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਪਈ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ porn stories in punjabi

15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਉਸਦੀ ਟਾਈਟ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਨਰਮ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਲੋੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਿੱਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਮਨੀ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ porn stories in punjabi

ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਸੇ ਤੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੰਦੀਪ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਮਾਂ ਪਾੜਤੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਸਬਲ ਵਾਂਗ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਧਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਸੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਠਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ porn stories in punjabi

ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਘਰ ਦੇ ਲੰਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਰਗੀ ਰੰਨ ਨੂੰ ਚੋਦਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਗੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ

ਸੰਦੀਪ ਬੋਲੀ ਮਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਏਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ porn stories in punjabi

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ

ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ – 3

Leave a Comment