ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 3

Pallavi Di Chudai Part 3
(ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ)

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਆਪਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੱਕ ਜਾ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਆ punjabi sex story

ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਪਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ 45 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ 2 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਲਵੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾ ਪਲਵੀ? punjabi sex story com

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕਿੱਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਦਵ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਪਲਵੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ new punjabi sex story

ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਈਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ latest punjabi sex story

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ punjabi sex story

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮੀਜ ਪਾ ਕੇ ਪਲਵੀ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ? punjabi sex stories

ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਲਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਲਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇਕ ਸੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਲਵੀ? new punjabi sex story

ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਏਧਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉ ਤੁਸੀ ਦੀਦੀ? latest punjabi sex story

ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਊਗੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗੀ punjabi sex story

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ …ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਮਮਮਮਮਮਮ ਆਹਹਹਹਹਹ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਆਹਹਹਹਹਹਹਹ ਆਆਆਆਹਹਹਹ… ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪਾਟਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਦੀ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸੀ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਚੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕੜਸ਼ੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਲਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੜਸ਼ੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 20 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਪਲਵੀ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stori

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਲਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਪਲਵੀ ਦੀਆ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਜੁੱਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex story com

30 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੱਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stori

ਪਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਕੁੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋ ਪਲਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ latest punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਆ ਕਰਦੀ ਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ punjabi sex story

ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਕੁੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇ ਪਲਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਪਾਟਣੇ ਆਇਆ ਸੀ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਲਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛਿਉਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi sex stori

ਪਲਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋ ਜਾਂ ਕੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ new punjabi sex story

ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੈਣ …ਆਹਹਹਹਹ ਉਹਹਹਹਹ ਈਈਈਈਈਈ ਮੇਰੀ ਪਾੜ ਦੇ ਅੱਜ ਆਹਹਹਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਉਹ ਹਾਏ ਆਹ ਆਹ… ਪਲਵੀ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex story

ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਅਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ punjabi sex stories

ਪਲਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਕੇ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 1

Leave a Comment