ਢਿੱਲੀ ਸਲਵਾਰ – 3

Dhilli Salwar Punjabi Sex Story Part 3
(ਢਿੱਲੀ ਸਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ ਸਟੋਰੀ)

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਉ ਫਿਰ ਆਪਾ ਸਕੂਲ ਚਲਦੀਆ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ punjabi sex story

ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਵਾ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸਨੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿਪ ਚਿੱਪੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਸ ਕਾਲ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਬੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex story com

ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਸੀ punjabi sex stori

ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਇਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸਖਤ ਲੰਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਰਗੀ ਇਕ ਨਰਮ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਰੰਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਸਾਬੀ ਬੋਲਿਆ latest punjabi sex story

ਸਾਬੀ – ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ
ਮਨਿੰਦਰ – ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ
ਸਾਬੀ – ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ
ਮਨਿੰਦਰ – ਤੇ ਕੀ?
ਸਾਬੀ – ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਮਨਿੰਦਰ – ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਸਾਬੀ – ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਏ
ਮਨਿੰਦਰ – ਏਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਐ ਮੇਰੀ
ਸਾਬੀ – ਯਾਦ ਤਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਐ 15 ਦਿਨ ਹੋਗੇ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ new punjabi sex story

ਮਨਿੰਦਰ – ਉ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਏਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਬੀ – ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ
ਮਨਿੰਦਰ – ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ
ਸਾਬੀ – ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ
ਮਨਿੰਦਰ – ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਸਤਾ ਸਾਫ ਹੈ punjabi sex stories in punjabi language,

ਸਾਬੀ – ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ
ਮਨਿੰਦਰ – ਮਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਾਬੀ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਓਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ punjabi maa sex story

ਪਰ ਸਾਬੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਖੁਰਕ ਲੰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋ ਸਾਬੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi bhabhi sex story

ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਜਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ new sex story punjabi

ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵੱਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ desi sex story punjabi

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਏਧਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀਦੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ punjabi sex stories in punjabi

ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਇਕ ਬੰਨੇ ਬਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ punjabi sex story

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਨਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ punjabi sex stories

ਮਨਿੰਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬੀ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ punjabi sex story com

ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਸ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stori

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਬੀ ਦਾ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਲੰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੀਪੇ ਦੇ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਲੰਨ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਜੋ ਕਿ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ new punjabi sex story

ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਵਰਗੀ ਰੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੰਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਬੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਫੀਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ latest punjabi sex story

ਹੁਣ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਦਰਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਬੀ ਦਾ ਲੰਨ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਿਆ punjabi sex story

ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅਜੇ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਬੀ ਦੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਥੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਇਕ ਲੱਤ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸਾਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਨ ਫੇਰ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਦਰਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story com

ਸਾਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਮੰਮੇ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਦੇ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਅਵਾਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex story

ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਮਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਬੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ ਸਾਬੀ ਦੇ ਖੜੇ ਲੰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਦਾ ਲੰਨ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ punjabi sex story com

ਸਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੇ ਸਾਬੀ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਚੱਲਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਕੱਛੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਛੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ new punjabi sex story

ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਹਵਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦੀ ਹੋਈ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜਨ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ punjabi sex stori

ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਦੀ ਖੁਰਕ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ latest punjabi sex story

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਖੁਰਲੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਗੜਨ ਲਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stori

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰੱਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਲੀ ਦੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ punjabi sex story

ਨਾਨੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸ਼ੋਲਾ ਗਰਮ ਕਰਾਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਉਧਰ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਪਈ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex story

ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਫੋਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ ਚਾਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story com

ਮਨਿੰਦਰ ਏਕ ਦਮ ਤ੍ਰਿਬਕ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀ ਕੱਛੀ ਕਿਉ ਨੀ ਪਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ latest punjabi sex story

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਜੂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੀ ਆਏ punjabi sex stori

ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਉ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਈਆ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਈਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਅੱਗੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਉ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਟੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ punjabi sex stories

ਮਨਿੰਦਰ – ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ?
ਪ੍ਰੀਤੀ – ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਰੋਗੇ
ਮਨਿੰਦਰ – ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਏ
ਪ੍ਰੀਤੀ – ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੀ ਰਹੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਗਰਮੀ punjabi sex story com

ਮਨਿੰਦਰ – ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਇਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ
ਪ੍ਰੀਤੀ – ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਜੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੁਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ punjabi sex story

ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਹੇਠੋ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਬਲਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ
ਮਨਿੰਦਰ – ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ
ਪ੍ਰੀਤੀ – ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਮਨਿੰਦਰ – ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ
ਪ੍ਰੀਤੀ – ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਕੱਛੀ ਜੀਜੂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਦਣ ਤੋ ਬਾਅਦ punjabi sex stories

ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ
ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸਨੇ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ new punjabi sex story

ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ punjabi sex story com

ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲ ਸੌਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਵੇਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਸੋਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਸਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਬੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ punjabi sex story

ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਬਨੇਰਾ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਸਾਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ punjabi sex stories

ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ punjabi sex story

ਸਾਬੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਜਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਸਾਬੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ punjabi sex story

ਮਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਦਣ ਲੱਗਾ ਸੀ punjabi sex story com

ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਗੀ ਫੁੱਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ punjabi sex story

ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਕੱਛੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਬੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਸਾਬੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ 69 ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ ਤੇ ਕੱਛੀ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰਗੜਨ ਲੱਗੀ punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਸਾਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਬੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਹੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਾਦ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆ ਲੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੰਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੱਥ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਸੀ ਸਾਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਦੌੜ ਗਿਆ punjabi sex story com

ਸਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਬੀ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ ਹੁਣ ਸਾਬੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਰਗੜਨ ਲੱਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋਦ ਰਹੇ ਸਾਬੀ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਬੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਚ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ punjabi sex stories

ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਬੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਖੁਦ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ punjabi sex story com

ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਸਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਛਲਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਕਰੀਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀ ਦਾ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋਡ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਸਾਬੀ ਦੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ punjabi sex story

ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਰਗੜੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਢਿੱਲੀ ਸਲਵਾਰ – 4

Leave a Comment