ਰਜਨੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ

Desi Punjabi Sex Stories
(ਰਜਨੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ)

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਸੀ ਜਿਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ desi punjabi sex stories

ਜਦੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋ ਟੱਪਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚ ਜੋਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰੀਂ ਸੀ ਜਦੋ ਵੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ

ਉਹ ਜਾਣਕੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਮਸਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋ ਡਰਦੀ ਸੀ desi punjabi sex stories

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ

ਉਹ ਸੂਟ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰੀਂ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਰਜਨੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣ desi punjabi sex stories

ਠੀਕ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਰਜਨੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਜਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਜਨੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ ਮੈਂ ਖੁੱਦ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਦੀ ਸੀ ਰਜਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਮਸਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦਰੋ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਲੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਆਇਆ

ਤੀਜੇ ਦਿਨੋ ਜਦ ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਜਨੀ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਆਢੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜਨੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਲੇ ਫੋਨ ਚ ਸੀ ਰਜਨੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਨਾਂਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਉ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਛੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਆਜਾ ਰਜਨੀ ਜਦੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਆਜਾ ਕੋਈ ਹੈਨੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਈ

ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਅਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਦਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਹਿਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਕੂ ਵਜ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਟੱਪਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾਂਹ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੱਮੇ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਚ ਕੱਸ ਲਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲੱਗੀ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗੋ ਬੋਲੀ ਜਦੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਸਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂਸਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੀਜ ਪੂਰੀ ਹੋਓ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ desi punjabi sex stories

ਉਹਦੇ ਚੂਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹ ਚੂਪੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਜ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੇ ਸੀ

ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਏਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਠਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਰਜਨੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਨੀ ਅੱਜ ਆਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ desi punjabi sex stories

ਰਜਨੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਜੂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲੀ ਚ ਦੇਖ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾ ਹੈਨੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ

ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਜਾ ਹੈਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਚੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱੜ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉ ਉਹ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਂਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਕੋਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਓਤਾਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ

ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲ ਪਈ ਬਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਤਰਸਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਦਾ ਲੰਨ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਰਜਨੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਜਨੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਸਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋ ਮੈ ਘੱਸੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਤਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁੰਡ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦਾ

ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆ ਚੀਕਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੱਸੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢਲੇ ਗਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ desi punjabi sex stories

ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹਵਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੋ ਟਾਈ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਮਿਆ ਤੇ ਦੰਦੀਆ ਵੱਡਣ ਲੱਗਿਆ

ਜਦੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੂੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟੀ ਜਦੋ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਬਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੀਸਕਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾ ਰੱਜ ਕੇ ਚੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ desi punjabi sex stories

ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਜਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਏਨਾ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏਨੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਤਾ ਤੇ ਮੈ ਰਜਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ desi punjabi sex stories

ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਂ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜਦੋ ਰਜਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਿਆ ਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ

ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕੱਦੋ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਬੱਸ ਥੋਡੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਰਜਨੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ desi punjabi sex stories

ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਓਗਾ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਦੇਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਨਾਂਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾ ਭਾਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਆ ਲੰਨਾਂ ਤੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ

ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ desi punjabi sex stories

ਪਿਛੋ ਜੀਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚੂਪੇ ਉਹਨੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਪੱਟ ਮੇਰੇ ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ

ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਉਦਾਂ ਨੰਗੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੀ ਗਏ desi punjabi sex stories

ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੰਨਾ ਤੇ 2-2 ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਗਈ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋ ਰੱਜ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ

ਬਲਬੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ

Leave a Comment