ਚੁਦਾਈ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ

Chudayi Layi Maa Ne
(ਚੁਦਾਈ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ)

ਮੈਂ ਜੋ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਬੱਬਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ Punjabi Sex Story ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਉ ਉਸਦੀ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਉ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੱਬਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ 42 ਤੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ punjabi sex story

ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਜੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈਰੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਹੈਰੀ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਜੀਜੂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? punjabi sex story

ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਰੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ new punjabi sex story

ਉੰਝ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਬੁਆਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ punjabi sexy story

ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਲੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਰੁਣ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲੰਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਲਿਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਭੇਜਿਆ punjabi sex stories

ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ – ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਆਂਟੀ ਹਾਂ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਹੈਲੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? 

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ punjabi sex story

ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ – ਹੈਲੋ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਕਿੱਥੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਚੱਲ ਝੂਠਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਂਟੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਆਂਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਲ ਫ੍ਰੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ – ਅਰੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ punjabi sex story

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ – ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੰਮੀ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ antarvasna punjabi sex story

ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਰੇ ਅੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ ਅੰਟੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਛੱਡ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ punjabi sex story

ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਾ ਦਊਂਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਉ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਦਾ ਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 

ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਅਰੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੰਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਆਂਟੀ ਬਣ ਕੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਿਪਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਨ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਟ ਸਲੀਵਲੇਸ ਟਾਪ ਅਤੇ ਹਾਫ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਾਲ ਮਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੌਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੱਚਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਕੋਲੋ ਚੁਦਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੈਕਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬ੍ਰਾ ਪੈਂਟੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਨਾਈਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਮੰਮੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੌਟ ਡਰੈੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ 

ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ- ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕੇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ – ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਆ ਹੁਣ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਕੇਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਕ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੈੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ – ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਮਾਈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਮੀ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਤੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਆਹ ਦੱਸ… ਤੈਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ – ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾ? punjabi sex story

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ – ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਕੀ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ – ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ – ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ 

ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੈੱਗ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੈੱਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿਹਾ – ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਅਰੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ – ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ new punjabi sex story

ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਠ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਦੇ ਕੱਛੇ ਤੋ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਵਾਂਗ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ  ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉਹ ਉਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉਹਹ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੂਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਰ ਹੀ ਲਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ punjabi sex story

ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜੀਭ ਪਾ ਕੇ ਅਰੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉਹ ਉਹ ਉਹ ਆਹ ਆਹ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਈਟੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਪੈਂਟੀ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉਹ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਆਹ punjabi sex stories

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ – ਆਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ 

ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਰੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੋਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਅਰੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨੇ ਮੇਰੀ 4 ਵਾਰ ਚੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰ ਫੁੱਦੀ ਪਾੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੰਡ ਮਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਰੁਣ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਜਲਾਈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੱਛ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਆਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੰਨ ਤੋ ਚੁੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ ਲੰਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚੁਦਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

Leave a Comment