ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਵੇਖੀ

Bhua Nangi Vekhi
(ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਵੇਖੀ)

ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੂਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਛੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 

ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਦੁਬਈ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਦੀਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 

ਜਦੋਂ ਦਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕਲੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦੋ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭੂਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਸ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੱਟ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪੱਟਾ ਤੋ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੱਟ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਭਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ ਆ 

ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਭੂਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਮਜਾ ਆਉਂਣਾ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੂਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ 

ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੂਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੂਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ punjabi sex stories

ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਏਦਾਂ ਨੰਗੀ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ 

ਪਹਿਲਾ ਭੂਆ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭੂਆ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭੂਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਨੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਉ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 

ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੱਕ ਭੂਆ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਫੇਰ ਅਸੀ ਇੱਕਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭੂਆ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ ਅਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਂ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੋਂ ਜਾ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡੱਬਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਸੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋਂ ਜਾ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਠੀਕ ਆ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਭੂਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ 

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਸੋਂ ਗਈ ਸੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨੀ ਵੀ ਸੋਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੰਨੀ ਵੀ ਸੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ 15 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਨਾਲ ਠਰਕ ਭੋਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸੰਨੀ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬੈੱਡ ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ 

ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੂਆ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਝਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਵੀਡਿਉ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੇ ਹੋਣ ਭੂਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦੇਵਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਫੜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਡਿਉ ਕਾਲ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਅਜੇ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਤੇ ਭੂਆ ਜਲਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਭੂਆ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਵੜਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਭੂਆ ਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ 

ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੂਆ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੂਆ ਗਰਮ ਆ ਭੂਆ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ 

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏ ਕਿ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਫੇਰ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇ ਲਈ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਪੱਟਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੂਆ ਫੁੱਦੀ ਸਹਿਲਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਲਾਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਆ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ punjabi sex stories

ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਮੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਚਿੱਤੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਰੱਖੀ ਉਹ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਥੇ ਜੀਭ ਨਾ ਮਾਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 

ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੂਸਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਭੂਆ ਕਿਸੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤੱਪਦੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪਾ ਲਏ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਹੋਈ ਜਿਹੀ ਆਹ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਆ 

ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਉਹ ਉਹ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 

ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲੋ ਕਦੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਜਦੋਂ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਲੰਨ ਮੁਰਝਾਅ ਜਾਂਦਾ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਸੀਲ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਬਣ ਭੂਆ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਭੂਆ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੂਸਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ 

ਮੈਂ ਭੂਆ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏਏਏ ਇਹਨਾਂ ਮਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭੂਆ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਆਹ ਉਹਹ ਉਹਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਰਗੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਬੁੰਡ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੰਡ ਦਾ ਮਾਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਭੂਆ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਨ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨੀ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਸੰਨੀ ਤੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਆ ਕਰੂ 

ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਜਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਂ ਗਏ punjabi sex stories

ਸਵੇਰੇ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾ ਉੱਠ ਗਈ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈਂ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਭੂਆ ਚਲੀ ਗਈ 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੂਆ ਨੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੌਣ ਲਈ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੋਂ ਗਈ ਭੂਆ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਮੂਧੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪੱਟਾ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਲਾਗੋ ਪਾਟਾ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਟਾ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਸੋਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਇਆ ਭੂਆ ਦੀ ਸੱਸ ਸੋਂ ਗਈ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪਾਟੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੁੱਕ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਕ ਲੱਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਜੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਭੂਆ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ punjabi sex stories

ਹਾਏਏਏ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 

ਭੂਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਝੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਜਾਮਾ ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਆਹ ਸੰਨੀ ਧੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਆਹ ਆਹ ਲਾ ਜੋਰ ਹੋਰ ਲਾ ਜੋਰ ਆਹ ਆਹ ਮੇਰਿਆ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲੰਨ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਥੱਲੇ ਪਈ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 

ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਸੰਨੀ ਬਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋ ਪੀੜ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਟਮਾਟਰ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਝੜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਟ ਗਿਆ 

ਜੀਭ ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੰਨ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਪਸਤ ਹੋ ਕੇ ਭੂਆ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਜੋਰ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਆਊਗਾ 

ਮੈਂ ਤੇ ਭੂਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਏਦਾਂ ਸੋਂ ਗਏ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਈ ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ 

ਮਾਂ ਤੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ

1 thought on “ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਵੇਖੀ”

Leave a Comment