ਭੂਆ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ – 2

Bhua Nal Safar 2
(ਭੂਆ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਟੀ ਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਰੱਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉੱਠੀ ਸੀ ਭੂਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜੋ punjabi sex story

ਭੂਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੱਜੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਨਾ ਸੀ ਭੂਆ ਰੱਜੀ ਉੱਠ ਖੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਰੱਜੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਭੂਆ punjabi sex stories

ਭੂਆ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗਦੀਏ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇ ਜਣੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰੱਜੀ ਤੇ ਜਾਨਵੀ ਆਟੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਜੀ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਭੂਆ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story com

ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੱਜੀ ਭੂਆ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਭੂਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਰਲਾਗੀ ਭੂਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਆਟਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾ ਰੱਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਰੱਜੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭੂਆ ਤਿਰਸ਼ੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਦੀ ਹਿੱਲਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਜੀ ਵੇਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੂਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਟਰੇਨ ਚ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਭੂਆ ਭੂਆ ਦੇ ਦਿੱਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਰੱਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ new punjabi sex story

ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਟੀ ਟਪਾ ਟਪ ਟਪਾ ਟਪ ਭੂਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਰੱਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਏ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀ ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਭੂਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਰੱਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ latest punjabi sex story

ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀ ਟੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਟੀ ਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰੱਜੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭੂਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤ ਰੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੀ ਟੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਰੱਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਨੀ ਸਹਿ ਹੋਣੀ ਰੱਜੀ ਅੱਛਾ ਭੂਆ latest punjabi sex stories

ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਆ ਰੱਜੀ ਨੇ ਭੂਆ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੇਖ ਭੂਆ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਮੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭੂਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਆ? ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ? antarvasna punjabi sex story

ਦੇਖੋ ਭੂਆ ਮੈਂ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੀ ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਲੰਨ ਵੀ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ punjabi antarvasna sex story

ਰੱਜੀ – ਭੂਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ
ਭੂਆ – ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਰੱਜੀ – ਭੂਆ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼
ਭੂਆ – ਪੁੱਤ
ਰੱਜੀ – ਪਲੀਜ਼ ਭੂਆ ਜੀ
punjabi sex stories in punjabi language

ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਜੈੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੂਆ ਨੇ ਫੇਰ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਭੂਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਨਵੀ ਤੇ ਰੱਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਨਵੀ ਟਿਕਟ ਕੋਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜੀ ਵੀ ਟੀਟੀ ਦੇ ਲੰਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਟਰੇਨ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਚੁੱਦਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕੱਸਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ punjabi sex stories

ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਟਰੇਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੀਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੀ ਟਰੇਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਕੁੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ punjabi sex story com

ਜਦੋਂ ਟੀਟੀ ਦੋਵਾਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰੱਜੀ ਤੇ ਜਾਨਵੀ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਟੀਟੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਟੀਟੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜਾ ਡੱਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਟੀਟੀ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ punjabi sex stori

ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਟੀ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਏ ਅੱਜ? ਭੂਆ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਟੀਟੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਨਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਦਣ ਆਈ ਆ ਟੀਟੀ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਨਵੀ ਹਾਏ ਛੱਡੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ new punjabi sex story

ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨਵੀ ਟੀਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰੱਜੀ ਭੂਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਟੀਟੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੀ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨਵੀ ਤੇ ਰੱਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਟੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਲੰਨ ਨੇ 2 ਫੁੱਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ latest punjabi sex story

ਟੀਟੀ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੂਆ ਤੇ ਪਿਆ ਟੀਟੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੂਆ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਟੀਟੀ ਆਜਾ ਆ ਲੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਚੁਦਾਈ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਟੀਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਭੂਆ ਲੈ ਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ sexy story

ਭੂਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈ ਹੁਣ ਰੱਜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਰੱਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਹਾਏ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਟੀਟੀ ਕਰ ਭੂਆ ਨੰਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ latest punjabi sex stories

ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਟੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਤੇ ਜਾਨਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਨ ਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭੂਆ ਨੇ ਰੱਜੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋ ਬੁੱਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੀਟੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੱਜੀ ਪਿੱਛਿਉਂ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ sex stories

ਰੱਜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੂਆ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੀਟੀ ਦੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਟੀਟੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੰਨ ਚੂਪਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਟੀਟੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਦਿੰਦਾ ਭੂਆ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਰ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਰੱਜੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰੱਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ desi kahani

ਰੱਜੀ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਨ ਚੂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਭੂਆ ਟੀਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਟੀਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਭੂਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਜੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟ ਰਹੀ ਸੀ desi sex story

ਭੂਆ ਨੇ ਰੱਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋ ਗਰਮ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਰੱਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀ ਗਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਰੱਜੀ ਭੂਆ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਫੁੱਦਾ ਚੱਟਦੀ ਰਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਂ ਲਿਆ aunty sex story

ਰੱਜੀ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟੀਟੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਭੂਆ ਨੇ ਟੀਟੀ ਦੇ ਟੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਕੇ ਚੁੰਘਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਟੀਟੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ punjabi kamukta sex story

ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਰੱਜੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤੇ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋ …ਆਹਹਹਹਹ ਹਹਹਹਹ ਮਮਮਮਮ ਉਉਉਉਉ ਆਆਆਆ ਹਾਏ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਈਈ… ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ kamukta punjabi sex story

ਟੀਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਟੀਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਟੀਟੀ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਜੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਲੰਨ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀਟੀ ਜਲਦੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੱਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜੋਰਦਾਰ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ antarvasna punjabi sex story

ਰੱਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਨੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਨੇ ਲੰਨ ਵਾੜਿਆ punjabi sex stories in punjabi

ਜਦੋਂ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਟੀਟੀ ਦਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੀ ਫੇਰ ਟੀਟੀ ਨੇ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਰੱਜੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਰੱਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੂਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ punjabi antarvasna sex story

5 ਮਿੰਟ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਦੀ ਵੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਜਦੋ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਆ ਦੀ ਵੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਟੀਟੀ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟੀਟੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ desi sex story punjabi

ਟੀਟੀ ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰੱਜੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਟੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੂਆ ਤੇ ਰੱਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ punjabi sex stories in punjabi language

ਭੂਆ ਨਾਲ ਸਫਰ 1

Leave a Comment