ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਗਈ

Bhua Kol Rehn Gayi
(ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਗਈ)

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਗਈ ਸੀ ਭੂਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣਕੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ punjabi sex story

ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹਾਹਾਹਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਨ ਅਵਾਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੂਆ… ਆਹਾਹਾ ਜੱਸੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਚੋਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆ ਰਿਹਾ

ਫੁੱਫੜ… ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲੰਨ ਕਿਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਚਕ ਪਚਕ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ

ਭੂਆ… ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਰਸ ਆਹਾਹਾਹਾਹਾ

ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਜਹੀ ਛਿੜ ਗਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਵੀ ਗੂੰਝ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦਮ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਫੁੱਫੜ ਇੱਕਦਮ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਭੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪੂਰੀਆ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ new punjabi sex story

ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਦੇ ਫੇਰਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਦੀਆ ਸਿਸਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਝ ਦੀਆ ਪਈਆਂ ਸੀ punjabi sex stories in punjabi

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਨ ਜਾਏਗਾ ਐਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋ ਆਆਆਹ ਆਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਗਈ antarvasna punjabi sex story

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਭੂਆ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਰਾਤ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੇਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫੁੱਫੜ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਓ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬੱਸ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਰੈਸਟ ਕਰਲੋ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ 3 ਤਾਂ ਜਣੇ ਆ ਘਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਉ punjabi antarvasna sex story

ਫੇਰ ਭੂਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਉਦੋ ਤੱਕ ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀ ਓ ਬਣਾਉ ਫੁੱਫੜ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤਾ kamukta punjabi sex story

ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫੁੱਫੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭੂਆ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲਈ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ ਅਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ punjabi kamukta sex story

ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਦਾ ਖਿੜਕੀ ਅੱਗੇ ਸੀ desi punjabi sex stories

ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਣ ਲਈ ਉੱਠ ਗਏ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ punjabi sex stories in punjabi

ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲਾਇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਾ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭੂਆ ਸੂਟ ਲਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਮੇ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਆ antarvasna punjabi sex story

ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋਂ ਜਾਉ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰਲਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਭੂਆ ਮੰਨ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਂ ਜਾਣ ਦੋ ਭੂਆ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ latest punjabi sex stories

ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਇਟ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਇਟ ਜੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ latest punjabi sex story

ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਭੂਆ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਛੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਭੂਆ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਭੂਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਭੂਆ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕੱਛੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ desi punjabi sex stories

ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਾ ਫੁੱਫੜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਭੂਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਭੂਆ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਂ ਜਾਉ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜੀਭ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋ punjabi bhabhi sex story

 ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਹਾਏਏਏ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼  ਹੁਣ ਨੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਆਆਹ ਆਆਹ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਏ ਜੱਸੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਲੀ ਕਰ ਹੋਲੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ punjabi sex stories in punjabi language

ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭੂਆ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠੋ ਡਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਿੜਕੀ ਚ ਖੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ punjabi maa sex story

ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਫੜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਿਉਂ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਭੂਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਸੋਂ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੀ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਭੂਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ sex punjabi story

ਫੁੱਫੜ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਂ ਜਾਉ ਫੁੱਫੜ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੂਆ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਫੜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਂ ਜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਦਿਨ ਚੜਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਈ ਰਹੀ sex stories in punjabi language

ਥੋੜੀ ਦਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਫੁੱਫੜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਭੂਆ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਫੁੱਫੜ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੜ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ new punjabi sex story

ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭੂਆ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਭੂਆ ਤੋ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੁੰਡ ਫੁੱਫੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਫੇਰ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਗਈ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਨ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੁੱਫੜ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਇਕ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਘੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੀ punjabi sex story com

ਫੁੱਫੜ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story

ਫੇਰ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਫੁੱਫੜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਆ antarvasna punjabi sex story

ਮਾਸੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼

Leave a Comment