ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ

Aunty Punjabi x Stories
(ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ)

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ aunty punjabi x stories ਹੈ ਇਹ punjabi sex story 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ

ਆਂਟੀ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਬੈਗ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰਮਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ

ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਆ ਗਈ

ਸਾਰੇ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੰਮਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ

ਫੇਰ ਅਸੀ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਫੇਰ 1 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਣ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਚੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਸੈਕਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫੇਰ ਅਸੀ ਫੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਂਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਆ ਪਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੂਗਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਜਾ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਚੁੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ

ਫੇਰ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋ ਪਿਆਸੀ ਆ ਚੁਦਾਈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਲੰਨ ਮਹਾਂ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾ 36-32-40 ਆਂਟੀ ਦਾ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ਼ ਹੈ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕਮੀਜ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਪੈਂਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੱਥ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਉਂਗਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਪੈਂਟੀ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਅਸੀ 69 ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਟ ਗਿਆ

ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਟਦੇ ਚੱਟਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੜਫਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਆ ਫੁੱਦੀ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੱਕਲੀ ਆਹ ਆਹਹਹ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ

ਆਹਹਹ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਉਫਫਫ ਆਹਹਹ ਆਹਹਹ ਉਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਉਫਫਫ ਸੀਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਈਈ ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਵਾਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉੰ ਨਿੱਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪਾੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ

ਆਂਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਂਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਉੱਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਇਆ

ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਂਟੀ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਮਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਲ ਮੋਰੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ

ਮੇਰਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ ਪਲੀਜ਼

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਨ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਈਈ ਹਾਏਏਏ ਆਹਹਹ ਉਫਫਫ ਸੀਈਈਈ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਕੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਟੱਟੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚੋ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ

ਆਂਟੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਵੀ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ ਸਟੋਰੀ ਡੋਟ ਕੌਮ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ

ਫੇਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ

ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਦਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਮਾਰਦਾ ਕਿਵੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ aunty punjabi x stories ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ punjabi sex story ਲਈ ਇਸ punjabisexstory com ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ

मां की चूत और गांड मारी

Leave a Comment