ਗੁਆਡਣ ਦੀ ਸੀਲ

Adult Stories in Punjabi
(ਗੁਆਡਣ ਦੀ ਸੀਲ)

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਲ ਕਿਵੇ ਤੋੜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਪਰ ਭਰੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਬੁੰਡ ਬੁੱਢਿਆ ਦੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਸੀ adult stories in punjabi

ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਜਿਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੰਮਾ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਨੀ ਹੱਥ ਆਇਆ

ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 9 ਤੋ 5 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਡੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੱਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸਿਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਸਿਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ punjabi sex khaniya

ਮੈਂ – ਹਾਏ
ਰੀਤ – ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ – ਕੀ ਹਾਲ ਆ
ਰੀਤ – ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ

ਮੈਂ – ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਰੀਤ – ਅੱਛਾ ਜੀ
ਮੈਂ – ਹਾਂਜੀ
ਰੀਤ – ਉਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ
ਮੈਂ – ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਜਾ punjaban sex story

ਰੀਤ – ਕਿਉੰ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਆਵਾ
ਮੈਂ – ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ ਜਿਆਦਾ ਆਜਾ ਜਲਦੀ
ਰੀਤ – ਨਹੀ ਕਮਲੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉੰ ਆਵਾ
ਮੈਂ – ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਰੀਤ – ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ

ਮੈਂ – ਆਜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦੱਸਾ
ਰੀਤ – ਨਹੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ
ਅਸੀ ਦੋਵੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਨੀ ਰਾਤ ਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਸਭ punjabi sex kahani

ਰੀਤ – ਉਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਸਿਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਉਹਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ

ਫੇਰ ਜਦੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਕਮੀਜ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਬ੍ਰਾ ਉੱਪਰੋ ਮੰਮੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀ ਜਮਾ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ sex punjabi story

ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਪਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆ ਲੱਤਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਭੀੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਉੱਗਲ ਧੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆ ਅੱਖਾ ਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਣ ਲੱਗੀ ਨਾਲੇ ਲੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ adult stories in punjabi

ਮੈਂ ਲੰਨ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਈਆ ਚੀਕਾ ਸੁਣ ਹੈਪੀ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਸੰਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਲੰਨ ਜੜ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋ ਲੰਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ punjabi sex khaniya

ਫਿਰ ਮੈਂ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘੱਸੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫੇਰ ਜਦੋ ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਲੰਨ ਵੀ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ sex punjabi story

ਫੇਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਨੇ ਬੁੰਡ ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੀਲ ਨੀ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਉਹਦੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੀ punjaban sex story

ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋ ਤੁਰਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਵੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਏਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ punjabi sex kahani

ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Leave a Comment