ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ

Punjabi Sex Stories Com
(ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ)

11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੈਲਾ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੂਕ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਜੈਲੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਫੀਮ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨਹੀ ਆਈ ਤੇ ਜੈਲਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣੀ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ punjabi sex stories com

ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋ ਇਕ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਕੱਦ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ 38 ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੋਲ ਮੰਮੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿਹਰਾ

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਸ਼ਿੰਦੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਮਲੀਏ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਪਾਊਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰ ਲਾ ਸਰਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕਰ ਕੁਛ

ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਪਾਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਰ ਕੁਛ ਸ਼ਿੰਦੋ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ 3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਵੇਂ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗੀ ਸਰਦਾਰਾ ਜੈਲਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਦੂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ punjabi sex stories com

ਸ਼ਿੰਦੋ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜਾ ਸਰਦਾਰਾ ਜੈਲਾ ਵੀ ਉਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ

ਰਾਣੀ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਸੀ ਗੋਲ ਮੋਟੇ ਮੰਮੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਬੁੰਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਕੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਂ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ

ਬਿਨ ਨਾਂਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੋਦ ਦਿੰਦਾਂ ਏਧਰ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ punjabi sex stories com

ਰਾਣੀ ਦੇਖ ਚਾਚੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪੁਟੂਗਾ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਪਰ ਚਾਚੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ

ਸ਼ਿੰਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆਈ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਜੈਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਬੋਲਦੀ

ਸ਼ਿੰਦੋ ਲੈ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਾਊਗਾ ਜੈਲੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰਾਣੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਪਈ ਨਾ ਚਾਚੀ ਏਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਲੈਨੇ punjabi sex stories com

ਰਾਣੀ 2000 ਤੋ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਰਾਣੀ ਚਾਚੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਗੇ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ

ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਿੰਦੋ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2500 ਫੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ

ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿੱਤੜ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੱਬ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਿੰਦੋ ਤੇ ਜੈਲਾ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ punjabi sex stories com

ਸ਼ਿੰਦੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਜੈਲਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਦੋ ਏਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਨ ਦਾਉ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੂਗੀ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੱਟ ਦਾਉ ਚੁਗਾਠ ਨੀ

ਇਹ ਸੁਣ ਸ਼ਿੰਦੋ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਜੈਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਏਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਠੋਕੀਆ ਸੀ ਪਰ ਏਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਲੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਹੀ ਝੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਵੀ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁੰਦਵਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਉਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ

ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ 8 ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੱਟੋ ਆ ਜਉ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ 8 ਸਿਰੇ ਦਿਆ ਜੱਟਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ punjabi sex stories com

ਪਰ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਵਰੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੱਟੋ ਜੇ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਨ ਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਉ ਸ਼ਿੰਦੋ ਕੈਮ ਆ ਪੂਰੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾ ਨੇ ਉਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਿੰਦੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਸੀ

ਜੱਟਾ ਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਸ਼ਿੰਦੋ ਘਰ ਆ ਕੇ 500 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ 4000 ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ 40,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ

ਏਧਰ ਜੈਲੇ ਨੇ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟੀ ਗੋਲੀ ਵੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜੈਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਤੂਤ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੂਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ punjabi sex stories com

ਜੈਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਛੇ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਚ ਸੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਜੈਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਜੈਲੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੂਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਐਵੇ ਗਰਮੀ ਚ ਮਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੇਰੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਸਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੂਸਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਚ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਟੇ ਮੰਮੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ

ਜੈਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਦੀ ਹੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੈਲੇ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੰਨ ਤੋ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਏ ਰਾਣੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ punjabi sex stories com

ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਛਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੈਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੰਨ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਾਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਜੈਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਫੜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਏਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਘ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਉ ਇਹ ਸੁਣ ਜੈਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੈਲਾ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜੈਲੇ ਦਾ ਲੰਨ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ

10 ਮਿੰਟ ਲੰਨ ਚੁੰਘ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਆਜਾ ਹੁਣ ਪਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੈਲੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ ਸੀ punjabi sex stories com

ਜੈਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧਰਨ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਨੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੈਲਾ ਬੁੱਢਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਵੇ ਜੈਲਾ ਸਾਲੀਏ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਬਾਪੂ ਹੌਲੀ

ਵੇਖ ਅੱਜ ਦਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਲੰਨ ਫੇਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਹਾਏ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਈ ਵੇ ਛੱਡਦੇ ਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਏ ਨੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤੀਏ ਏਧਰ ਜੈਲੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਸੀ

ਜੈਲੇ ਦੀ ਅਫੀਮ ਨੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਥੱਲੋ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੈਲਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਦ ਦਾ punjabi sex stories com

ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ 35 ਮਿੰਟ ਠੁਕਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੈਲਾ ਵੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ

ਜੈਲਾ ਕਿਉਂ ਰਾਣੀਏ ਆਇਆ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਬਾਪੂ ਇਕ ਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦ ਚਾਹੇ ਤੂੰ 5000 ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਜੈਲਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਲੰਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਕੇ ਏਨੇ ਕਦੀ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਵਾਈ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਲੰਨ ਤੋ ਅੱਜ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਏਧਰ ਜੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਕੌਡੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਣਜਾ punjabi sex stories com

ਰਾਣੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਧਰ ਜੈਲੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਏਧਰ ਜੈਲੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲ ਬਿੱਲੋਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਊ ਤੇਰੇ

ਇਹ ਸੁਣ ਜੈਲਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਲੀਏ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੱਟ ਦਾਉ ਚੁਗਾਠ ਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੀਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੈਲੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stories com

ਆਪ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰ ਉਦੇ ਤੋ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆ ਸੀ

ਉਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾ ਤੋ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜੈਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੈਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੀ

ਜੈਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਏਨਾਂ ਕੁੁ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 500 ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੰਡ ਵੀ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ punjabi sex stories com

मां की चूत और गांड – 1